Home » Przetargi

Termin składania ofert do dnia 09-04-2019 Numer ogłoszenia 16165 Status ogłoszenia Zakończone Protokół wyboru oferty Treść ogłoszenia została zmieniona Zmieniono formularz ofertowy, który w pierwotnej wersji w tabeli z oświadczeniami w pozycji 3 zawierał błędne wymaganie co do zakresu doświadczenia. Skutkiem zmiany jest zmiana terminu składania ofert z 4 na...

Status: ZAKOŃCZONE Protokół wyboru oferty Termin składania ofert do dnia 27-12-201 Numer ogłoszenia 1151646 Miejsce i sposób składania ofert Liczy się data wpływu oferty do biura DPK System Consulting poprzez dowolną z poniższych form: Poczta tradycyjna: DPK System Consultingul. Piłsudskiego 4132-020 Wieliczka Poczta elektroniczna:dyrekcja@dpksystem.pl Uwaga. W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną załączniki...

Protokół wyboru oferty: PROTOKÓŁ Zmiany w treści zapytania ofertowego: Harmonogram realizacji zamówienia: było 1 październik 2019 do 30 kwietnia 2022, jest 1 maja 2019 do 30 listopada 2021. Termin składania ofert: było 23 listopada 2018, jest 27 listopada 2018. W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Wybrane problemy optymalnego zarządzania...

Zapytanie ofertowe nierozstrzygnięte: – brak złożonych ofert W związku z przygotowaniami do realizacji projektu pt. System informatyczny komputerowego wspomagania planowania komunikacji miejskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,...

Status: ZAKOŃCZONE Protokół wyboru oferty W związku z przygotowaniami do realizacji projektu pt. System informatyczny komputerowego wspomagania planowania komunikacji miejskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałanie 1.1.1...

W związku z planowaną realizacją projektu pt. System informatyczny komputerowego wspomagania planowania komunikacji miejskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane...

SEARCH
LANGs