Home » Aktualności » Nasze przetargi

Nasze przetargi

Nie tylko bierzemy udział w przetargach ale również sami je ogłaszamy. W tym tygodniu ogłosiliśmy na portalu Baza Konkurencyjności przetarg na wykonanie Badań Przemysłowych w zakresie 3  zadań:

  1. Optymalizacja zadań transportowych pojazdów w komunikacji miejskiej wykonywanych elektrycznym taborem autobusowym.
  2. Optymalizacja zadań transportowych otrzymywanych i realizowanych dynamicznie tj. ,,ad-hoc”, na podstawie doraźnych zleceń.
  3. Optymalizacja układu linii komunikacyjnych i rozkładu jazdy w aglomeracji miejskiej pod kątem wymuszonych doraźnych zmian.

Postępowanie ma wyłonić Jednostki Naukowe, które zrealizują powyższe zadania w ramach projektu „Optymalizacja planowania i dyspozycji zadań transportowych w komunikacji miejskiej pod kątem elektromobilności i elastycznego dostosowania do dynamicznie zmiennych warunków.”.

Wniosek o wsparcie tego Projektu zostanie złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektów B, Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem. Na oferty przetargowe czekamy do 10 lipca.

SEARCH
LANGs