Home » Aktualności » Założyciel DPK System profesorem Politechniki Krakowskiej

Założyciel DPK System profesorem Politechniki Krakowskiej

Rada Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej w dniu 26 września 2019 roku nadała Dyrektorowi Grupy DPK System, p. Piotrowi Kisielewskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Z dniem 1 grudnia 2019 roku, p. Piotr Kisielewski został mianowany profesorem Politechniki Krakowskiej.

SEARCH
LANGs