Nowatorski moduł Trans ERP Workflow organizuje pracę realizowaną w wielu etapach i/lub przez wielu uczestników poprzez tworzenie reguł w oparciu o przebieg procesów biznesowych. Dzięki możliwości definiowania zaawansowanych zasad Trans ERP Workflow skutecznie organizuje pracę wielu osób w obrębie różnych procesów firmy.

Wysoka konfigurowalność podsystemu wraz z jego pełną integracją z pozostałymi modułami pozwala użytkownikowi modyfikować istniejące lub tworzyć własne, rozbudowane procesy. Workflow może stanowić alternatywny interfejs programu. Moduł umożliwia przygotowanie środowiska pracy podczas konstruowania modelu jej przepływu.

W tym celu można utworzyć własne formularze, określić zakres prezentowanych danych oraz ich właściwości lub wykorzystać standardowe formularze kartotek i przedstawić je operatorowi wraz z opisem, jakie operacje powinien wykonać.

SEARCH
LANGs