Home » Systemy informatyczne » Trans ERP » Sprzedaż i logistyka

Sprzedaż i logistyka

Efektywność procesów handlowych i logistycznych ma kluczowy wpływ na utrzymywanie płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz na zadowolenie klientów
i dostawców. System Trans ERP oferuje szereg narzędzi służących do usprawniania zakupów oraz sprzedaży krajowej i zagranicznej (zarówno w granicach Unii Europejskiej, jak i poza nimi), a także ściśle z nimi związanego prowadzenia gospodarki magazynowej.
Program ewidencjonuje towary, usługi i dokumenty handlowe. W oparciu o informacje pochodzące z tych ostatnich moduł Ewidencji Środków Pieniężnych dostarcza aktualnej wiedzy o stanie finansów przedsiębiorstwa i rozrachunków z kontrahentami. System umożliwia naliczanie odsetek, drukowanie not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu. W ewidencji kontrahentów przechowywane są wszystkie istotne dane o partnerach handlowych, instytucjach finansowych i urzędach. W obszarze prowadzenia rozrachunków walutowych aplikacja służy pomocą dzięki stale aktualizowanej tabeli kursów oraz funkcji automatycznej ewidencji różnic kursowych bieżących i statystycznych na koniec roku. Program umożliwia rezygnację z kosztownego obiegu dokumentów drukowanych pomiędzy firmą a jej kontrahentami za sprawą funkcjonalności realizowanej przez moduł eFakturaKIR invooclip. Pozwala on użytkownikom systemu Trans ERP na wygodne korzystanie z usług Krajowej Izby Rozrachunkowej SA w zakresie archiwizacji i przekazywania odbiorcom faktur w postaci elektronicznej.
System Trans ERP przechowuje informacje o asortymencie w postaci kartotek towarowych, produktowych, recepturowych lub usługowych. Karty towarowe zawierają m.in. wiele rodzajów numerów identyfikacyjnych i jednostek z przelicznikami oraz wartość narzutu i marży dla cen hurtowych i detalicznych. Program zapewnia szerokie możliwości kształtowania polityki cenowej: ceny mogą być definiowane przez narzut, marżę, cechy kontrahenta i towaru, a także wyliczane automatycznie i ustalane indywidualnie dla kontrahentów.System wyposażony jest w mechanizmy udzielania rabatów indywidualnych, definiowanych dla kontrahentów, grup kontrahentów, towarów i grup towarów. Pozwala również wykonywać przecenę kwotową lub procentową. Umożliwia też stosowanie mechanizmu tzw. marżownika, wymuszającego zmianę cen sprzedaży w przypadku zmian cen zakupu. W dziedzinie gospodarki magazynowej

Trans ERP ewidencjonuje towary i produkty oraz rejestruje ich przepływy w relacjach ilościowych i wartościowych, generując dokumentację związaną m.in. z przyjęciami do i wydaniami z magazynu, przesunięciami międzymagazynowymi, rozchodem/przychodem wewnętrznym, stratami, nadwyżkami i inwentaryzacją.Obieg dokumentów handlowych i magazynowych może być dowolnie definiowany według potrzeb firmy. W każdej chwili dostępne są dane na temat stanu magazynu na dowolny dzień oraz zestawienia obrotów magazynowych według kontrahentów, towarów i dokumentów.
System Trans ERP współpracuje z wieloma urządzeniami zewnętrznymi, począwszy od drukarek fiskalnych oraz drukarek etykiet po inwentaryzatory.
Oprogramowanie można również wzbogacić o moduł Produkcja, który pozwala na definiowanie technologii, tworzenie zleceń produkcyjnych, modyfikację technologii w ramach zlecenia czy generowanie dokumentów rozchodu surowców oraz przyjęcia produktów. Umożliwia też definiowanie wzorcowych operacji, które stają się elementami technologii.

SEARCH
LANGs