Home » Systemy informatyczne » Trans ERP » Projekty i analizy

Moduł Projekty służy do planowania i kontroli realizacji budżetów projektów. Odbywa się to za pomocą funkcji takich jak:

  • szacowanie kwot kosztów i przychodów,
  • wprowadzanie korekt, kontrola kwot zrealizowanych,
  • przypisywanie dokumentów do projektów czy tworzenie dla dokumentów schematów podziałowych, które umożliwiają automatyzację procesu ich przypisywania.

Budżet planować można w ujęciu wyłącznie wartościowym (kwota kosztów i przychodów) lub ilościowo-wartościowym (z uwzględnieniem np. zapotrzebowania na materiały). Budżetowanie da się też realizować w modelu mieszanym – część pozycji ma planowane wyłącznie wartości, a pozostałe – wartości i ilości. Moduł pozwala na przypisywanie i śledzenie planów oraz realizacji w okresie, na etap lub narastająco.

Projekty to narzędzie przeznaczone dla osób, które opracowują budżety, kontrolują ich realizację i tworzą schematy podziałowe. W praktyce opisywaniem dokumentów zajmują się pracownicy, którzy nie mają powyższych uprawnień, dlatego dla nich wyodrębniono licencję Trans ERP Opis Analityczny. Umożliwia ona kwalifikację kosztów bez pełnego dostępu do projektów i szczegółowych informacji o budżecie. Aby korzystać z licencji Opis Analityczny, konieczny jest dostęp do opisywanych dokumentów. Na przykład menedżer projektu, który opisuje dokumenty RW, musi posiadać na stanowisku licencję na moduły Handel oraz Opis Analityczny.

Zaawansowane możliwości prostego tworzenia raportów oraz analizy danych znajdujących się w bazie operacyjnej dodaje do programu moduł Trans ERP Analizy Wielowymiarowe.

Narzędzia analityczne MS Excel (zintegrowane z systemem Trans ERP) pozwalają na wszechstronne i wygodne prezentowanie różnego rodzaju przekrojów danych. Raporty mogą przyjmować dowolny, ciekawy wizualnie kształt, przez co stają się bardziej czytelne oraz przejrzyste.

Moduł Trans ERP AWW pozwala tworzyć raporty łączące unikalne informacje z różnych modułów systemu Trans ERP oraz przygotowywać przekrojowe zestawienia prezentujące np.: trendy sprzedaży, krytyczne miejsca powstawania kosztów, analizy wydajności pracy czy analizy zasobów.

SEARCH
LANGs