Moduł CRM służy do zarządzania informacjami o kontrahentach, w tym do rejestracji zdarzeń (np. faktu otrzymania pisma od klienta) i zadań (np. spotkania z klientem, wysyłki materiałów marketingowych itp.). Działania związane z jednym klientem i zmierzające do osiągnięcia określonego celu można łączyć w projekty. Z kolei grupa projektów związanych z wieloma klientami, ale mających wspólny cel, może zostać połączona w kampanię. Za sprawą funkcji przydzielania zadań i zdarzeń poszczególnym operatorom każdy użytkownik może przeglądać, co ma do wykonania na dany dzień.

Przyczynia się to do efektywnego planowania czasu pracy. Oprogramowanie Trans ERP zapewnia również możliwość wysyłania korespondencji seryjnej pocztą tradycyjną lub elektroniczną do kontrahentów według automatycznie wypełnianych szablonów.
Funkcjonalność CRM została w pełni zintegrowana z pozostałymi modułami systemu Trans ERP, dzięki czemu możliwe jest powiązanie dokumentów handlowych i księgowych z poszczególnymi zadaniami, zdarzeniami i zleceniami serwisowymi. Pozwala to np. na kontrolę wykonania budżetu na podstawie zarejestrowanych dokumentów handlowych czy generowanie opisów analitycznych poprzez  powiązanie dokumentu z budżetami projektów według dowolnie zdefiniowanych kluczy.

Znakomitym przykładem „interdyscyplinarności” CRM są funkcje obsługi zleceń serwisowych i wypożyczeń. System Trans ERP pozwala na rejestrowanie przyjmowanych lub wypożyczanych urządzeń, określanie ich aktualnego stanu oraz przeglądanie pełnej historii napraw/wypożyczeń.

Dla każdego urządzenia można też zaplanować przyszłe przeglądy. W chwili przyjęcia urządzenia powstaje zlecenie serwisowe, które automatycznie trafia na listę zadań do wykonania przez operatora.

SEARCH
LANGs