Home » Systemy informatyczne » Trans ERP

 

TRANS ERP to kompleksowy, zintegrowany system informatyczny dla Komunikacji Miejskiej i samochodowej do planowania, zarządzania i rozliczania przewozów (czytaj więcej o modułach systemu TRANS) oraz obsługujący wszystkie obszary finansowo-księgowe przedsiębiorstwa (system klasy ERP – enova) takie jak: księgowość, płace, HR, magazyn, obsługę klienta, handel, logistykę etc..

Korzyści dla Przedsiębiorstwa

  • Jeden, jednolity system informatyczny w całej firmie – obniżenie kosztów obsługi,
  • Jednolita baza danych dla wszystkich obszarów działalności firmy – obniżenie kosztów integracji systemów
  • Jeden dostawca – obniżenie kosztów utrzymania systemu
  • Jednolite wymagania techniczne – obniżenie kosztów utrzymania serwerów i sprzętu komputerowego
  • Jednolita obsługa modułów systemu – optymalizacja zatrudnienia i wykorzystania czasu pracy

Innowacyjne procesy

Zorientowane na procesy biznesowe
System Trans ERP to najnowszej generacji oprogramowanie klasy ERP do kompleksowego zarządzania firmą. Na aplikację składają się zintegrowane, korzystające ze wspólnej bazy danych moduły odpowiadające za wszystkie obszary działalności organizacji. System kompleksowo wspomaga realizowane w ich obrębie procesy biznesowe. Pełna integracja z modułami systemu zarządzania eksploatacją zapewnia jednolite narzędzie informatyczne obsługujące wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa.

Inteligentne
Oprogramowanie Trans ERP optymalizuje nie tylko bieżącą działalność, lecz także ułatwia zarządzanie firmą z perspektywy strategicznej. Jako system ekspercki, z wbudowaną wiedzą merytoryczną i logiką biznesową, aplikacja przetwarza dane gromadzone w trakcie pracy operacyjnej w aktualne informacje biznesowe. Dzięki temu ułatwia podejmowanie decyzji, a nawet samo potrafi skutecznie rozwiązywać niektóre problemy. Regularne aktualizacje gwarantują użytkownikowi pozostawanie na bieżąco z częstymi w Polsce zmianami w przepisach prawa gospodarczego.

Skalowalne
Otwarta architektura sprawia, że aplikację łatwo dostosować do potrzeb przedsiębiorstwa zarówno na etapie wdrożenia, jak i już w trakcie eksploatacji. Nie wymaga to reorganizacji firmy, wymiany baz czy migracji danych – system po prostu „rośnie” wraz ze skalą biznesu użytkownika.

Elastyczne
Operatorzy uzyskują dużą elastyczność w zakresie konfigurowania, działania i obsługi programu, począwszy od ustawień interfejsu graficznego po definiowanie pól dla dowolnych elementów systemu (tzw. cech) i przygotowywanie schematów powtarzalnych operacji.

Otwarte
System podlega nie tylko regularnym aktualizacjom, lecz także nieustannemu doskonaleniu pod względem funkcjonalnym. Sprzyja temu wykorzystywanie innowacyjnych narzędzi firmy Microsoft, w oparciu o które powstało rozwiązanie „Trans ERP 365” udostępniające funkcjonalność systemu ERP w chmurze obliczeniowej. Aplikację można łatwo zintegrować z oprogramowaniem już stosowanym w organizacji, począwszy od popularnego pakietu biurowego MS Office po rozwiązania branżowe lub zupełnie niszowe, stworzone od podstaw na potrzeby konkretnej firmy.

Rozwijana przez profesjonalistów
Za rozwój systemu Trans ERP odpowiedzialna jest profesjonalna kadra specjalistów projektujących oprogramowanie od 20 lat. DPK System posiada ugruntowaną pozycję na polskim rynku informatycznym, jest cenionym partnerem biznesowym, a także pewnym pracodawcą. Doskonałe kompetencje w zakresie budowy systemów informatycznych w połączeniu z know-how w dziedzinie biznesu stanowią o ogromnym potencjale rozwojowym naszej firmy.

 

SEARCH
LANGs