Home » Systemy informatyczne » TRANS ERP » Technologie mobilne

Elektroniczna karta drogowa
i kursówka

Nowoczesne technologie mobilne mają przede wszystkim wspomóc pracę kierowcy oraz usprawnić jego komunikację z dyspozytorem.Kierowca nie dostaje już papierowej karty drogowej, na której musi żmudnie odnotowywać swoją pracę ale urządzenie, które samo rejestruje jego pracę
i podpowiada czy ta jest dobrze wykonywana.

Rozwiązanie oparte o tablety z systemem Android wyposażone w GPS oraz komunikację pakietową (GPRS, Edge, 3G) ma zapewnić przedewszystkim:

 • stały monitoring pozycji geograficznej oraz stan pracy pojazu,
 • aktywną i sprawną komunikację
  kierowca ⇆ dyspozytor,
 • automatyczną rejestrację przejazdu oraz jego weryfikację z planem.

Aktywna komunikacja ON-Line między kierowcą i dyspozytorem.

Szybki wybór komunikatu z predefiniowanej listy

Monitoring i komunikacja ON-Line

 • Określanie statusu pracy, czyli realizacji przewozu poprzez dowolnie definiowane statusy.
 • Stały monitoring lokalizacji pojazdu i eksport danych do serwerów.
 • Przesyłanie komunikatów kierowca ⇆ dyspozytor.
 • Wybór komunikatów z predefiniowanej listy lub ręczne wprowadzanie własnych wiadomości.
 • Opcja osobistego potwierdzenia odczytania komunikatu przez kierowcę dla ważnych wiadomości.
Stały podgląd harmonogramu pracy dla kierowcy

Zawsze aktualne informacje

 • Podgląd aktualnego rozkładu czasu pracy w postaci tabelarycznego harmonogramu na każdy dzień. Dzięki temu kierowca może sprawdzić w jakich godzinach i na jakich służbach przyjdzie mu pracować, może również poznać szczegóły służby i poszczególnych kursów. Kierowca jest powiadamiany także o każdej zmianie harmonogramu.
 • Pełna informacja dla kierowcy o realizowanej pracy oraz stały monitoring jej wykonania. Każde opóźnienie lub przyspieszenie jest sygnalizowane, a kierowca może dla konkretnego przystanku lub całego kursu wpisać stosowną adnotację
  z wyjaśnieniem powodów odchyleń od realizacji.
 • Zmiany w obsadzie i zakresie służb dokonywane przez dyspozytora są od razu przesyłane na urządzenie. Kierowca dostaje powiadomienie o zmianie i jest przekierowywany na nowe zadanie. Na podstawie realizacji możliwe jest automatyczne weryfikowanie karty drogowej.
Automatyczne informowanie kierowcy o opóźnieniach lub przyspieszeniach

Automatyzacja

 • Automatyczna rejestracja pracy kierowcy przez urządzenie
 • Weryfikacja poprawności i automatyczne ostrzeżenia
  o nieprawidłowościach,
 • Sygnalizacja opóźnień / przyspieszeń oraz możliwość wprowadzania adnotacji wyjaśniających,

SEARCH
LANGs