Home » Systemy informatyczne » TRANS ERP » Statystyka / Analityka

Statystyka, zaawansowana analityka

Część systemu odpowiedzialna za prezentację wyników pracy przedsiębiorstwa. Moduł zawiera szeroki katalog gotowych, standardowych raportów oraz narzędzia do tworzenia zestawień wg indywidualnych potrzeb użytkowników.

Raporty są grupowane ze względu na moduły, zakresy danych i użytkowników, którym są udostępniane, służy temu panel zarządzający. Raportowane są wszystkie elementy systemu, dane o czasie pracy, wykorzystaniu taboru, zużyciu paliw i materiałów.

WEB BI

WEB BI to narzędzie dla menedżerów i specjalistów zajmujących się analizami i strategią przygotowane
w technologii WEB-owej, umożliwiającej dostęp do danych i analiz z dowolnej lokalizacji w dowolnym czasie. Dla menedżerów oczekujących informacji o aktualnym stanie procesów biznesowych w przedsiębiorstwie przeznaczone są rozwiązania Business Activity Monitoring (BAM), umożliwiające przetwarzanie napływających na bieżąco danych eksploatacyjnych.

Techniki prezentacyjne dobierane są odpowiednio do potrzeb użytkownika. Aby uniknąć konieczności analizy ogromnych ilości danych, wizualizacja stanu aktualnego realizowana jest w postaci obrazkowej. Kokpit menedżerski (management dashboard) to atrakcyjny sposób prezentacji wyników – wizualizacja danych i raportów w postaci podobnej do pulpitów sterowniczych.

SEARCH
LANGs