Home » Systemy informatyczne » TRANS ERP » Rozkład Jazdy

 

Moduł definiowania cyklicznych zadań przewozowych, służb i kursów wykorzystywanych w codziennym procesie planowania i dyspozycji przewozów. Działa w oparciu o rozkłady importowane z miejskich systemów Zarządów Komunikacji, umożliwia również samodzielne projektowanie rozkładów jazdy.

Podstawowe funkcjonalności

Definiowanie elementów przewozu:

 • przystanków i słupków z określeniem ich typu (przelotowy, węzłowy, końcowy) i określeniem możliwości dokonywania zmiany kierowców,
 • odcinków międzyprzystankowych z podaniem czasu przejazdu i odległości
 • stref czasowych zmieniających czasy przejazdu na odcinkach międzyprzystankowych,
 • dowolnych odcinków przejazdów technicznych (wyjazdy na linie, zjazdy z linii, przejazdy pomiędzy przystankami końcowymi),
 • parametrów określających możliwe czynności służbowe i ich czasy, które mogą wchodzić w skład poszczególnych służb kierowców (OC, przerwy w pracy, kursy specjalne, inne) z możliwością ich automatycznego dodawania przy edycji i imporcie,
 • wariantów linii,
 • wymagań taborowych dla linii,
 • Definiowanie dowolnej liczby typów rozkładu jazdy dla zmiennych okresów w przewozach i dni specjalnych,
 • Import miejskich rozkładów jazdy z systemów informatycznych Zarządów Komunikacji,

Edycja służb:

 • prostych,
 • zmienniczych (brygada całodzienna obsługiwana przez kilku kierowców),
 • szczytowych (z przerwą w czasie pracy),
 • wieloliniowych złożonych z kursów rożnych linii,
 • Edycja zakresu dat obowiązywania dla rozkładu, brygad, służb i kursów,
 • Definiowanie parametrów i grupowanie wg nich służb (np. poranne, nocne, dzienne, krótkie, dzielone, zmiany itp.),
 • Bieżące dostosowanie i kontrola wszystkich parametrów służb do przepisów prawnych i porozumień zakładowych,
 • Automatyczna weryfikacja poprawności rozkładu on-line i projektowanych służb zgodnie z aktywowanymi parametrami kontrolnymi,
 • Podział brygad całodziennych na służby z użyciem automatów podpowiadających sposób i miejsce podziału, możliwość cofania podziału,
 • Masowa edycja służb,
 • Edycja graficzna służb – możliwość graficznego przenoszenia składowych służb pomiędzy nimi na schematycznym widoku blokowym,
 • Kopiowanie służb, tworzenia dowolnych służb i kursów w oparciu o bieżące potrzeby przewozowe,
 • Obsługa zleceń stałych i jednorazowych,
 • Widok i edycja służb na wykresach „wagonikowych” i „piłozębnych”
SEARCH
LANGs