Home » Systemy informatyczne » TRANS ERP » Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Moduł definiowania cyklicznych zadań przewozowych, służb i kursów wykorzystywanych w codziennym procesie planowania i dyspozycji przewozów. Działa w oparciu o rozkłady importowane z miejskich systemów Zarządów Komunikacji, umożliwia również samodzielne projektowanie rozkładów jazdy.

cityLineDesigner – Projektowanie sieci komunikacyjnej i optymalizacja rozkładu jazdy

cityLineDesigner to kompleksowy, zintegrowany i inteligentny system informatyczny do projektowania topologii sieci komunikacyjnej oraz optymalnych rozkładów jazdy wspierający sprawną komunikację opartą o:

  • różne typy transportu,
  • wielu przewoźników,
  • wspólne przewozy dla różnych jednostek administracyjnych,
  • rzeczywiste dane natężenia ruchu pasażerskiego.

cLD jest ergonomicznym narzędziem do projektowania od podstaw sieci komunikacyjnej przyjaznej pasażerom tj. łatwo dostępnej z optymalnym systemem przesiadek oraz dzięki opcjonalnym mobilnym rozwiązaniom umożliwiający szybką konwersję rzeczywistych parametrów (GPS) na cyfrowy model.

Główne cechy systemu

Projektowanie sieci komunikacyjnej na popularnych podkładach mapowych wsparte importem rzeczywistych danych z aplikacji mobilnych.

Graficzne narzędzia synchronizacji i symulacji ruchu pozwalające na wprowadzanie zmian z automatyczną korektą całej trasy.

Generatory i automaty umożliwiające szybkie przygotowanie setek lub nawet tysięcy wariantów brygad.

Optymalizacja rozkładów jazdy, brygad i służb to wypracowanie najlepszego rozwiązania z uwzględnieniem preferencji użytkownika.

Automatyczne rozliczanie z operatorami na podstawie konfigurowalnych algorytmów rozliczeniowych ilościowo-jakościowych.

Wbudowany zestaw standardowych formatów wymiany danych czyni system cLD rozwiązaniem łatwym i gotowym na integrację ze środowiskiem IT klienta.

SEARCH
LANGs