Home » Systemy informatyczne » TRANS ERP » Paliwo i raporty

Paliwo

Moduł do rozliczenia zużycia paliw i materiałów eksploatacyjnych w dowolnych przekrojach (pojazd, kierowca, linia, karta drogowa, itd.) w oparciu o zweryfikowane dane z wykonanych przewozów i dane o tankowaniach pojazdów.

Podstawowe funkcjonalności:

 • Automatyczny import tankowań z automatyki tankowania stacji paliw (integracja),
 • Pobieranie danych o tankowaniach z faktur elektronicznych,
 • Definiowanie norm paliwowych na grupy pojazdów, pojazdy, linie dla zadanych okresów czasowych,
 • Edycja algorytmu obliczającego normatywne zużycie paliwa z wszystkimi składnikami zużycia i przebiegu z uwzględnieniem pory roku i warunków zewnętrznych,
 • Edycja składników algorytmu rozliczeniowego,
 • Rozliczenie wielobakowe, wielopaliwowe,
 • Rozliczanie ogrzewania, klimatyzacji, holu, innych składników,
 • Obliczanie faktycznego zużycia paliwa na podstawie:
  • danych o tankowaniach i przebiegu
  • danych z przepływomierza
 • Edycja algorytmu bilansu zużycia paliwa,
 • „Komisja przepałowa”, weryfikacja przepałów i oszczędności,
 • Obliczane premii za oszczędność z uwzględnieniem zadanych parametrów rozliczenia,
 • Raporty dla Zarządu

Raporty

Program Raporty służy do edycji raportów wg potrzeb użytkownika. Wyposażony w uniwersalny „silnik” programowy umożliwia konstruowanie dowolnych, parametryzowanych raportów dla użytkownika z bazy danych przedsiębiorstwa.

System posiada stały katalog kilkudziesięciu standardowych wydruków. Podczas wdrożenia istnieje możliwość ich modyfikacji i uzupełnienia wg indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Podstawowe funkcjonalności:

 • Zarządzanie raportami – możliwość grupowania i udostępniania wybranych raportów grupom użytkowników wg potrzeb,
 • Wbudowane standardowe wydruki wg wymogów przepisów prawa pracy i prawa przewozowego,
 • Konfiguracja raportów dla Klienta na etapie analizy przedwdrożeniowej,
 • Możliwość zbudowania wielowymiarowej kostki i przeglądania jej przez tabele przestawne np. w Excelu poprzez mechanizm Olap,
 • Eksport danych z raportów do arkuszy Excel
SEARCH
LANGs