Home » Systemy informatyczne » TRANS ERP » Optymalizacja

Optymalizacja

Narzędzia optymalizacyjne są najważniejszym elementem systemu TRANS ERP

Na każdym etapie zarządzania przewozami niezwykle istotne jest optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów i kontrola kosztów. Narzędzia optymalizacyjne oparte o zaawansowane metody matematyczne pozwalają na każdym etapie tego procesu osiągnąć najlepszy wynik.

Optymalizacja umożliwia znaczną redukcję kosztów i utrzymywanie ich na najniższym możliwym poziomie.

Optymalizacja rozkładów jazdy

Optymalne rozłożenie kursów w zadanych punktach sieci z uwzględnieniem wymaganej częstotliwości oraz zdefiniowanych reguł przesiadkowości wraz z automatycznym przeliczaniem czasów.

Optymalizacja brygad

Automatyczne projektowanie brygad (dziennych zadań pojazdu) z zastosowaniem algorytmów matematycznej optymalizacji, umożliwiające najbardziej efektywne ich wykorzystanie w pracy przewozowej oraz maksymalne wykorzystanie taboru z zachowaniem zdefiniowanych warunków, funkcji kosztu oraz ograniczeń.

Optymalizacja służb

Maksymalne wykorzystanie czasu pracy pracowników z minimalizacją rezerw, przejazdów technicznych i godzin nadliczbowych przy zachowaniu wszelkich wymogów prawnych oraz wewnętrznych regulacji przedsiębiorstwa.

Optymalizacja harmonogramów pracy

Edycja harmonogramów długookresowych. Optymalne przypisanie do zadań konkretnych pracowników, obsadzenie wszystkich służb przy jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych pracowników z zachowaniem wszystkich wymogów prawnych.

SEARCH
LANGs