Optigraf®

OptiGraf to unikalny program do całkowicie automatycznego sporządzania długookresowych harmonogramów przydziału pracowników / kierowców i pojazdów do służb/zadań transportowych, w oparciu o Moduł Optymalizacji z wykorzystaniem matematycznego silnika i sztucznej inteligencji.

Potrafi dokładnie oszacować potrzeby kadrowe i taborowe do wykonania zadań przy minimum kosztów w dowolnym okresie rozliczeniowym. Tworzony automatycznie plan zachowuje wszystkie warunki prawne dotyczące czasu pracy kierowców, indywidualne ograniczenia i preferencje obowiązujące w przedsiębiorstwie przy jednoczesnym maksymalnym „obstawieniu” pracy przewozowej.

Planowanie w trzech przemiennych przekrojach

Optigraf - planowanie w przekroju "pojazdy" Optigraf - optymalne planowanie służb

 

 

 

Podstawowe funkcjonalności

 • Możliwość równoczesnej pracy na kilku stanowiskach planistów,
 • Wielowariantowość planowania – tworzenie wielu alternatywnych planów pracy kierowców dla różnych parametrów z możliwością ich zapisu,
 • Tworzenie planu na dowolny okres rozliczeniowy,
 • Zachowanie ciągłości planu i uwzględnianie w nim uwarunkowań wynikających z okresów poprzednich, możliwość konfiguracji podglądu okresów wcześniejszych i późniejszych,
 • Możliwość wydruku planu zbiorczego i indywidualnych planów dla kierowców wg wzoru przedsiębiorstwa,
 • Automatyczne utworzenie kopii planu zatwierdzonego jako planu operacyjnego dla planisty do wprowadzania zmian w trakcie realizacji w okresie rozliczeniowym,
 • Stała automatyczna kontrola zgodności planu z przepisami prawa i wskazywanie błędów i niezgodności,
 • Konfiguracja kontrolowanych parametrów (włączanie i wyłączanie),
 • Zachowanie następstwa służb kierowców przy zmianie rozkładów jazdy i harmonogramów pracykierowców,
 • Podgląd planu i możliwość pracy na trzech widokach:
  • kierowców, 
  • pojazdów,
  • służb,
 • Podgląd realizacji (wykonania planu),
 • Wyświetlanie podpowiedzi systemu w trakcie ręcznej korekty planu (wyszukiwanie personelu dla nieobsadzonych służb; wyszukiwanie służb dla pracowników bez przydzielonych zadań),
 • Automatyczne bilansowanie parametrów czasu pracy dla kierowców w okresie rozliczeniowym przy wprowadzaniu zmian,
 • Automatyczne bilansowanie wykonania zadań przewozowych w poszczególnych dniach przy wprowadzaniu zmian,
 • Zarządzanie urlopami i innymi nieobecnościami kierowców oraz uwzględnianie bieżących nieobecności w harmonogramach pracy kierowców,
 • Możliwość projektowania wielu wariantów wzorców (schematów),
 • Uwzględnienie w planie wymaganej liczby dni wolnych od pracy zgodnie z kalendarzem, z kwalifikacją każdego wolnego dnia w zależności od przyczyny (określeniem za jaki dzień przydzielone jest wolne – niedzielę, sobotę, święto),
 • Możliwość projektowania dowolnych wzorców zmian, układu dni wolnych i następstwa służb,
 • Konfiguracja widoku bilansów,
 • Konfiguracja widoku planu, skalowania widoku, konfiguracji rodzaju wyświetlanych danych w polach planu,
 • Automatyczne obsadzanie pojazdów do planu,
 • Automatyczna korekta – równoważenie liczby dni wolnych,
 • Automatyczna korekta – równoważenie czasu pracy do normy,
 • Edycja służb i kursów projektowych na bazie wzorców służb z planu i edycja własnych służb i kursów przez planistę,
 • Synchronizacja i aktualizacja służb po wprowadzeniu zmian w rozkładzie jazdy,
 • Graficzny podgląd konstrukcji służb w planie,
 • Możliwość automatycznej budowy planu z narzędziami optymalizującymi przypisania,
 • Cofanie operacji przy pracy ręcznej,
 • Konfiguracja dostępu do funkcjonalności dla użytkowników,

Optymalizacja

Moduł Optymalizacji współpracujący z programem OptiGraf umożliwiający w pełni automatyczne planowanie z uwzględnieniem zachowania zadanych parametrów.

Moduł wykorzystuje mechanizm matematycznej optymalizacji wielokryterialnej z funkcjami uwzględniającymi koszty:

 • nie przypisanych służb,
 • braku wypracowania normy przez kierowcę,
 • przekraczanie przepisów – odpoczynek, nadliczbowe, doba pracownicza,
 • innych specyficznych wymagań klienta.

Użytkownik ma do dyspozycji szereg parametrów, których wartość jest dobierana wg wymagań przedsiębiorstwa.

Dodatkowy system ustawialnych preferencji pomiędzy elementami planu i możliwość tworzenia scenariuszy budowy planu dla wybranych grup tych elementów umożliwia inteligentne tworzenie optymalnych harmonogramów bez udziału człowieka, w oparciu jedynie o zapisaną w parametrach programu bazę wiedzy.

Podstawowe funkcjonalności

 • Wprowadzania własnych parametrów funkcji kosztu,
 • Parametryzacja preferencji,
 • Parametryzacja funkcji dla grup służb i kierowców,
 • Budowa scenariuszy optymalizacji dla całego przedsiębiorstwa i dla wybranych grup,
 • Możliwość stworzenia wielu wersji optymalizowanego planu z różnymi parametrami do porównania przypisań,
 • Możliwość stworzenia wielu wersji optymalizowanego planu z różnymi parametrami,
 • Możliwość porównania stworzonych wersji w celu wybrania najlepszego planu,
 • Możliwość optymalizacji całości lub części planu.
SEARCH
LANGs