Moduły

Dane ogólne

Moduł służy do definiowania i przechowywania informacji o przedsiębiorstwie i jego strukturze, definiowania wykorzystywanych w systemie danych oraz definiowania obsługiwanych zdarzeń i ich parametrów.

Dane pracowników

Moduł służy do prowadzenia ewidencji danych pracowników oraz konfigurowania uprawnień
i preferencji pracowników w zależności od systemu ich zatrudnienia i sposobu wykorzystania ich
w przedsiębiorstwie.

Absencje

Funkcjonalność tego modułu umożliwia planowanie nieobecności długoterminowych w skali roku kalendarzowego oraz bieżącą rejestrację zaplanowanych i rozliczonych nieobecności oraz bieżącą kontrolę zaplanowanych nieobecności.

Zaplecze techniczne

Rejestr wykorzystywanych w przedsiębiorstwie pojazdów zawierający pełny zestaw danych eksploatacyjnych, niezbędnych w procesie planowania i rozliczeń. Monitorowanie stanu technicznego taboru, terminów przeglądów i obsług technicznych.

cityLineDesigner

Moduł służy do konstruowania linii, kursów, brygad i służb dla prowadzących pojazdy. Program może pracować w dwóch trybach:

  1. W przypadku gdy Organizator korzysta
    z oprogramowania cityLineDesigner licencje Operatora umożliwiają pracę na tej samej bazie danych z wykorzystaniem narzędzi optymalizacyjnych. Podział zakresu funkcjonalnego systemu pomiędzy Organizatorem i Operatorem uzgadniany jest na etapie wdrożenia. Rozwiązanie zalecane, usprawnia pracę obydwu organizacji.
  2. W przypadku gdy Organizator posiada inne oprogramowanie do edycji rozkładu jazdy importuje rozkłady z tego systemu i daje Operatorowi możliwość przebudowy brygad z użyciem narzędzi optymalizacji w celu lepszego wykorzystania taboru oraz optymalizacji służb.

Optigraf

Moduł służący do tworzenia harmonogramów pracy pracowników i pojazdów z wykorzystaniem matematycznych algorytmów optymalizacji oraz bieżącą weryfikacją poprawności przydzielania pracy.

Dzięki zaawansowanym narzędziom planistycznym pozwala szybko i dobrze przygotować harmonogram pracy pracowników zarówno w podstawowym, zmianowym jak i zrównoważonym czasie pracy.

Dyspozytor

Moduł służący do dobowego zarządzania pracownikami i pojazdami pozwalający na sprawną i optymalną obsługę zadań przewozowych.

Zawiera szereg widoków i narzędzi umożliwiających dyspozytorowi właściwe i szybkie podejmowanie decyzji związanych np. z obsługą podmian, awarii, zdarzeń eksploatacyjnych, szybkiej edycji e-kart drogowych.

Moduł wykorzystuje wprost informacje z harmonogramu pracowników, a wygenerowane dane dyspozytorskie są podstawą rozliczenia pracowników i pojazdów w module „Weryfikacja”.

Weryfikacja / rozliczenie

Moduł umożliwia kompleksowe rozliczenie czasu pracy pracowników, pracy pojazdów, zużycia paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych. Realizacja w systemie wszystkich procesów przewozowych pozwala na szybkie i pełne rozliczenie, a zastosowanie centralnej bazy danych umożliwia raportowanie danych w dowolnych zakresach i przekrojach.

Statystyka / analityka

Funkcjonalność tego modułu jest podstawą do zmierzenia (zbadania) wyników procesu planowania i realizacji przewozów oraz zweryfikowania efektów do pożądanej koncepcji.

Jest również niezastąpionym narzędziem decyzji kadry kierowniczej usprawniającym podejmowanie celnych decyzji biznesowych.

SEARCH
LANGs