Home » Systemy informatyczne » TRANS ERP » Gotowość Techniczna

Moduł dostarczający dyspozytorom aktualne informacje o stanie technicznym i dostępności pojazdów, powiązany ze Stacją Obsługi.

Podstawowe funkcjonalności:

  • Edycja informacji o sprawności pojazdów na stanowisku zlokalizowanym w serwisie technicznym,
  • Zatwierdzanie sprawności pojazdów na zbiorczej liście przez odpowiedzialnego pracownika,
  • Prognoza dla dyspozytorni o liczbie sprawnych pojazdów wg grup na wybrane godziny,
  • Funkcjonalność związana z modułem dyspozycji dobowej,
  • Okno edycji sprawności pojazdów udostępniane dla warsztatu,
  • Bieżąca informacja dla dyspozytorów o dostępnych i niesprawnych pojazdach z warsztatu
SEARCH
LANGs