Dyspozytor

Pełny graficzny, wielostanowiskowy panel dyspozytorski z automatyczną generacją kart drogowych. Wyposażony w moduł podpowiedzi optymalnych dyspozycji i liczne narzędzia dyspozytorskie:

 • wizualizacji lokalizacji i statusu pracy pojazdu,
 • nadzoru nad realizacją przewozów w czasie rzeczywistym,
 • stałej komunikacji z pojazdem (on-line),
 • obsługi podmian,
 • obsługi awarii,
 • obsługi zdarzeń eksploatacyjnych,
 • szybkiej edycji kart drogowych.

Moduł Dyspozytora współpracuje również z:

 • systemem automatycznej kontroli trzeźwości kierowców,
 • systemami identyfikacji pracowników oraz pojazdów,
 • technologiami mobilnymi (TSI 2014),
 • komputerami pokładowymi (GPS) i łączności z pojazdami (GPRS),
 • stacją obsługi pojazdów.

Wizualizacja lokalizacji i statusu pracy pojazdu

Program Dyspozytor usprawnienia pracę dyspozytorów i umożliwia im zarządzanie flotą pojazdów w czasie rzeczywistym. Aplikacja wyposażona została w nowe okno z wizualizacją rzeczywistego ruchu taboru na podkładzie mapowym oraz w narzędzia do szybkiej komunikacji z załogą pojazdów. Dzięki temu dyspozytor na bieżąco kontroluje takie zmienne jak:

 • pozycja pojazdu na trasie przewozu,
 • status pracy pojazdu,
 • opóźnienie / przyspieszenie,
 • i inne wg ustawień.

Nadzór nad realizacją przewozów w czasie rzeczywistym

Poza klasycznym widokiem mapowym Dyspozytor 2015 oferuje schematyczny widok pojazdów na każdej linii.
Ten uproszczony i bardzo przejrzysty widok umożliwia błyskawiczną ocenę sytuacji i podjęcie szybszej i właściwej decyzji oraz akcji w przypadku opóźnień, awarii czy innych zdarzeń. Aktualny stan pracy pojazdu oraz ewentualne problemy sygnalizowane są w intuicyjny, graficzny sposób z pomocą ikon (kolorystyka, dodatkowe symbole informacyjne).

Identyfikacja kierowców

System TRANS ERP posiada zaawansowane metody identyfikacji kierowców oraz innych pracowników (biurowych, zaplecza technicznego, itd.) w oparciu o:

 • karty RFiD (magnetyczne i chipowe),
 • kody kreskowe (barcode),
 • oraz nowoczesne technologie biometryczne
 • tj. odczyt linii papilarnych, siatkówki oka, itd..

Tak zaawansowana identyfikacja pozwala na usprawnienie podstawowych procesów takich jak:

 • bezobsługową kontrolę trzeźwości kierowcy,
 • automatyczne wydanie karty drogowej – wydruk
 • lub przesłanie jej wersji elektronicznej do urządzenia mobilnego,
 • kontrolę dostępu do pojazdów i stref zajezdni,
 • automatyczną rejestrację czasu pracy (RCP),
 • automatyczną weryfikację kart pracy oraz bezobsługowe rozliczanie pracowników,
 • personalizacja czynności służbowych i stanowisk pracy,
 • szybka lokalizacja osób w sytuacjach awaryjnych.

Identyfikacja pojazdów

System automatycznej identyfikacji pojazdów działa w oparciu o czytniki RFiD oraz nadajniki – identyfikatory instalowane w pojazdach.

Po rozmieszczeniu czytników w wybranych punktach kontrolnych zajezdni, system TRANS ERP automatycznie rozpoznaje i rejestruje obecność pojazdu co pozwala zautomatyzować rejestrację zdarzeń takich jak np. autoryzowany wjazd lub wyjazd pojazdu do/z zajezdni, przemieszczanie się pojazdu po terenie zajezdni (stacja paliw, warsztat, myjnia, itd.) oraz automatyczną zmianę statusu pracy pojazdu.

System identyfikacji pojazdu TRANS ERP może współpracować z tablicami informacyjnymi LED i sygnalizatorami na rozjazdach wewnątrz zajezdni, przez co możliwe jest automatyczne kierowanie pojazdu do odpowiedniej strefy na parking, serwis itp..

Podstawowa specyfika modułu

 • Automatyczna kontrola zgłaszania się kierowców do pracy,
 • Możliwość wyboru dnia lub zakresu dni pracy dyspozytora,
 • Praca wielostanowiskowa – możliwość równoczesnej pracy na kilku dyspozytorów,
 • Filtry: linii, brygad, zmian, kierowców, pojazdów – wybór zakresu pracy, możliwość dzielenia pracy między dyspozytorów,
 • Edycja kolumn (ukrywanie , przestawianie, sortowania),
 • Konfiguracja widoku konfliktów i zdarzeń, czasu powiadomień, wielkości i kroju czcionek (wysokość wierszy),
 • Statusy służb – ikony określające aktualny stan realizacji służby,
 • Pobieranie planu na wybrany dzień / okres z planowania okresowego,
 • Możliwość zmiany kierowcy dla zaplanowanych służb w przypadku jego choroby, urlopu, innych zdarzeń losowych oraz ewidencjonowanie tych zmian,
 • Bieżąca informacja o sprawności pojazdów z warsztatu serwisowego,
 • Możliwość zmiany pojazdu dla zaplanowanych służb w przypadku jego niesprawności lub niedostępności oraz ewidencjonowanie tych zmian,
 • Automatyczna sygnalizacja braku obsady dla służby zaplanowanej do wyjazdu w definiowanym przedziale czasu,
 • Podpowiedzi dla dyspozytora gdy musi on wyznaczyć kogoś do zastępstwa brakującego kierowcy – wyświetlanie podpowiedzi w postaci listy rezerwowych kierowców,
 • Optymalne podpowiedzi dla dyspozytora w przypadku koniecznych zmian – listy kierowców, pojazdów i nieobstawionych służb posortowane według kryteriów optymalizacyjnych wprowadzonych podczas planowania okresowego,
 • Ewidencjonowanie bieżących nieobecności i spóźnień kierowców,
 • Prowadzenie ewidencji wykorzystania rezerw i dyżurów kierowców,
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji ekspediowanych kierowców i autobusów,
 • Możliwość podglądu danych o historii pracy kierowcy i planie na kolejne dni w definiowanym zakresie czasowym,
 • Automatyczne i ręczne, zgodnie z parametrami pojazdów przyporządkowanie konkretnych pojazdów do zaplanowanych zadań,
 • Prowadzenie ewidencji wyjazdów i zjazdów pojazdów do / z zajezdni wraz z ich automatyczną identyfikacją,
 • Definiowanie i wprowadzanie kursów i służb pozaplanowych, oraz możliwość prowadzenia ewidencji zadań dodatkowych wykonywanych wg wskazań zleceniodawcy,
 • Prowadzenie ewidencji przerw w pracy pojazdów oraz przerw w pracy kierowców,
 • Prowadzenie ewidencji zamian pojazdów i zamian kierowców z dodaniem opisów określających powody zastosowania zamian,
 • Wydruk dokumentów dla ekspediowanych pojazdów i kierowców, takich jak: karta drogowa, kursówka dla kierowcy i inne wg wzorów stosowanych w przedsiębiorstwie,
 • Wydruk kart drogowych : pojedynczo, wszystkich, zaznaczonych, dla kierowcy po zalogowaniu,
 • Możliwość wydruku kart drogowych z kodem kreskowym do ich automatycznej identyfikacji w systemie do edycji,
 • Możliwość bieżącego podglądu dodatkowych okien (konfigurowalnych):
  • Pojazdów (sortowanie, wyszukiwanie, edycja sprawności, pracy, podgląd planu, przestojów, edycja przestoju),
  • Kierowców (sortowanie, wyszukiwanie, edycja pracy, dni wolnych, nieobecności, podgląd planu, danych kontaktowych, zdarzeń),
  • Rezerw – kierowcy na rezerwach z wozem i bez (filtr czasu, sortowanie, edycja rezerwy),
  • Okno szczegółów służby – wszystkie dane o służbie: nazwa, czasy, przydziały, ewentualne przekroczenia i błędy z wykazem,
  • Okno zdarzeń – dziennik dyspozytorski, rejestracja zdarzeń z możliwością edycji opisu oraz okienka reakcji na zdarzenia),
  • Okno kursów nieprzypisanych z narzędziem przypisania do służb,
  • Okno kursów straconych,
 • Praca w czasie rzeczywistym, automatyczne odświeżanie danych po każdej wprowadzonej zmianie,
 • Obsługa awarii w trakcie realizacji przewozu,
 • Automatyczna rejestracja zdefiniowanych zdarzeń w trakcie pracy dyspozytora,
 • Obsługa spóźnień pojazdów na liniach,
 • Automatyczna informacja o błędach (przekroczeniach) podczas wprowadzania zmian,
 • Możliwość podziału służby i zmiany przydziału jej części,
 • Bieżąca rejestracja rzeczywistych czasów pracy kierowców poprzez wprowadzenie rzeczywistych danych po powrocie kierowcy do zajezdni oraz wprowadzanie i ewidencja informacji o wykonanym zadaniu przewozowym,
 • Przekazywanie danych do innych programów,
 • Możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami – GPS, komputerów pokładowych,
 • Możliwość definiowana stanów grzewczych, wprowadzania pomiaru temperatury zewnętrznej
SEARCH
LANGs