Dyspozytor

Pełny graficzny, wielostanowiskowy panel dyspozytorski z automatyczną generacją kart drogowych. Wyposażony w moduł podpowiedzi optymalnych dyspozycji i liczne narzędzia dyspozytorskie:

 • wizualizacji lokalizacji i statusu pracy pojazdu,
 • nadzoru nad realizacją przewozów w czasie rzeczywistym,
 • stałej komunikacji z pojazdem (on-line),
 • obsługi podmian,
 • obsługi awarii,
 • obsługi zdarzeń eksploatacyjnych,
 • szybkiej edycji kart drogowych.

Współpracuje z systemem komputerów pokładowych tabletów i łączności
z pojazdami (GPS/GPRS) oraz stacją obsługi pojazdów. Program jest znakomitym narzędziem do dynamicznego zarządzania flotą, a jego funkcjonalności ułatwiają pracę dyspozytorów oraz zwiększają bezpieczeństwo i dyscyplinę przewozów budując zaufanie pasażerów do komunikacji publicznej.

Wizualizacja lokalizacji i statusu pracy pojazdu

Program Dyspozytor usprawnienia pracę dyspozytorów i umożliwia im zarządzanie flotą pojazdów w czasie rzeczywistym. Aplikacja wyposażona została w nowe okno z wizualizacją rzeczywistego ruchu taboru na podkładzie mapowym oraz w narzędzia do szybkiej komunikacji z załogą pojazdów. Dzięki temu dyspozytor na bieżąco kontroluje takie zmienne jak:

 • pozycja pojazdu na trasie przewozu,
 • status pracy pojazdu,
 • opóźnienie / przyspieszenie,
 • i inne wg ustawień.

Nadzór nad realizacją przewozów w czasie rzeczywistym

Poza klasycznym widokiem mapowym Dyspozytor 2015 oferuje schematyczny widok pojazdów na każdej linii.
Ten uproszczony i bardzo przejrzysty widok umożliwia błyskawiczną ocenę sytuacji i podjęcie szybszej i właściwej decyzji oraz akcji w przypadku opóźnień, awarii czy innych zdarzeń. Aktualny stan pracy pojazdu oraz ewentualne problemy sygnalizowane są w intuicyjny, graficzny sposób z pomocą ikon (kolorystyka, dodatkowe symbole informacyjne).

Identyfikacja kierowców

System TRANS ERP posiada zaawansowane metody identyfikacji pracowników w oparciu o:

 • karty RFiD (magnetyczne i chipowe),
 • kody kreskowe (barcode),
 • nowoczesne technologie biometryczne takie jak: odczyt linii papilarnych, siatkówki oka, itd.

Tak zaawansowana identyfikacja pozwala na usprawnienie / zautomatyzowanie podstawowych procesów takich jak:

 • bezobsługowa kontrola trzeźwości kierowcy,
 • automatyczne wydanie karty drogowej – wydruk / przesłanie wersji elektronicznej do urządzenia mobilnego,
 • kontrola dostępu do pojazdów i stref zajezdni,
 • automatyczna rejestracja czasu pracy (RCP),
 • automatyczna weryfikacja kart pracy oraz bezobsługowe rozliczanie pracowników,
 • personalizacja czynności służbowych
  i stanowisk pracy,
 • szybka lokalizacja osób w sytuacjach awaryjnych.

System automatycznego powiadamiania

W kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa i organizacji przewozów elementach systemu TRANS ERP wbudowany został system automatycznych powiadomień.

System może automatycznie alarmować (SMS, e-mail, pager) np. o zmianie harmonogramu pracy, rozkładu jazdy, zmianie służby w trakcie jej trwania ale również o zbliżającym się terminie badań lekarskich, odnowienia certyfikatów, dopuszczeń itp.

SEARCH
LANGs