Home » Systemy informatyczne » TRANS ERP » Automatyczny system sprawdzania trzeźwości pracowników

Automatyczny system sprawdzania trzeźwości pracowników

Bezpieczeństwo pasażerów i przewozów

Innowacyjne rozwiązanie dla Komunikacji Miejskiej
i transportu zbiorowego zapewniające szybką
i automatyczną weryfikację zawartości alkoholu
w wydychanym przez pracownika powietrzu.

Test trzeźwości umożliwia obiektywną decyzję
o dopuszczeniu prowadzącego pojazd do wykonywania czynności służbowych i wydania mu dokumentów przewozowych.

Nowe rozwiązanie jest opcjonalnym komponentem systemu informatycznego TRANS ERP. Zaprojektowane zostało w sposób umożliwiający Dyspozytorom szybką i zorganizowaną obsługę dzienną dużej ilości kierowców.

Dlaczego warto?

  • Bezpieczeństwo pasażerów
  • Zapobieganie ewentualnym roszczeniom ofiar wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców
  • Pewność swoich pracowników (BHP)
  • Wzrost zaufania opinii publicznej
  • Korzystny PR przedsiębiorstwa

Szybkie, automatyczne sprawdzanie pracowników - badanie trzeźwości kierowców.

SEARCH
LANGs