Program Absencje jest narzędziem służącym do sprawnego i wygodnego zarządzania urlopami i planami urlopowymi oraz innymi nieobecnościami.

W przedsiębiorstwach komunikacyjnych ze względu na specyfikę pracy i konieczność ścisłej synchronizacji absencji osób prowadzących pojazdy z aktualnymi, zmiennymi w czasie potrzebami firmy zarządzanie tą dziedzina jest przesunięte z Kadr do Działu Przewozów.

 

Podstawowe funkcjonalności

  • Ewidencja i kontrola wykorzystania limitowanych absencji (urlop, urlop na żądanie, opieka nad zdrowym dzieckiem, urlopy macierzyńskie i ojcowskie),
  • Automatyczne planowanie urlopów na kolejne lata w oparciu o plany z poprzednich lat,
  • Bilans możliwości przydzielania absencji – prognozy zapotrzebowania na kierowców w zadanych okresach czasu dla typów dni pracy wynikające z planowanej pracy przewozowej,
  • Planowanie „masek urlopowych” w trybie miesięcznym, dwutygodniowym i tygodniowym,
  • Wprowadzanie informacji o absencjach na różnych stanowiskach (planista, dyspozytor, weryfikacja, kierownictwo i innych wg ustawień),
  • Obsługa wszystkich, dowolnie zdefiniowanych nieobecności pracowników,
  • Równoczesny podgląd wszystkich wprowadzonych w systemie absencji z innych działów (Kadry, planowanie, dyspozycja dobowa),
  • Weryfikacja różnych typów absencji kierowcy wprowadzonych przez obsługę systemu na kolejnych etapach realizacji przewozu,
  • Synchronizacja absencji z systemem kadrowym
SEARCH
LANGs