Home » Systemy informatyczne » TRANS ERP

 

System informatyczny dla Komunikacji Miejskiej

TRANS ERP to kompleksowy, zintegrowany system informatyczny obsługujący wszystkie obszary działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej obejmujący również administrację i strefę finansowo-księgową przedsiębiorstwa.

Zarządzanie przewozami

 • Ewidencja
 • Automatyczne planowanie okresowe
 • Planowanie z optymalizacją procesów i wykorzystania zasobów
 • Dyspozycja dobowa
 • Obustronna komunikacja dyspozytor – autobus
 • Monitoring GPS
 • Rozliczenie czasu pracy kierowców
 • Rozliczenie taboru i materiałów eksploatacyjnych
 • Rozliczenie przewozów ze zleceniodawcami
 • Raportowanie

Zarządzanie przedsiębiorstwem
i procesami biznesowymi

 • Kadry i Płace
 • Faktury
 • Księga handlowa
 • Księga inwentarzowa
 • Księga podatkowa
 • Magazyn
 • CRM
 • Handel (wynajmy)
 • Projekty i analizy wielowymiarowe
 • Workflow

Nowości

 • Identyfikacja pracowników – systemy logowania i kontroli dostępu dopasowane do potrzeb klienta
 • Identyfikacja pojazdów – automatyczne wykrywanie pojazdu z możliwością automatycznych interakcji systemu
 • Automatyczna kontrola trzeźwości osób prowadzących pojazdy przed dopuszczeniem do pracy
 • Technologie mobilne – elektroniczna karta drogowa i stała komunikacja on-line dyspozytor – pojazd
 • Wizualizacja pozycji i statusu pojazdów na stanowisku dyspozytorskim
 • Śledzenie liniowe pojazdów

 

TRANS ERP – system IT otwarty na innowacje

Technologie mobilne dla transportu i komunikacji zbiorowejNowość! Automatyczny system kontroli trzeźwości pracownikówData center

 

Korzyści

Obniżenie kosztów utrzymania

– jeden zintegrowany system informatyczny, jedna baza danych i jeden dostawca to mniejsze koszty integracji, utrzymania i serwisowania systemu a także zmniejszenie wydatków utrzymania serwerów i sprzętu komputerowego.

Optymalizacja działania przedsiębiorstwa

Obniżenie kosztów

 • pełne wykorzystanie zasobów ludzkich (HR), czasu pracy, taboru i materiałów eksploatacyjnych dzięki innowacyjnym automatom i modułowi optymalizacji z zastosowaniem sztucznej inteligencji.

Większa produktywność

 • praca wielostanowiskowa (klient-serwer),
 • lepsza ergonomia oraz komfort pracy dzięki nowoczesnym i intuicyjnym, narzędziom oprogramowania MicrosoftTM,
 • dane wprowadzane z dowolnego miejsca w sieci, widoczne w czasie rzeczywistym w całym systemie.

Wizerunek firmy

 • szybsze i efektywniejsze działanie przedsiębiorstwa oraz sprawniejsze rozliczenia z kontrahentami.

Zwiększenie zysków

 • zmniejszenie strat (obniżenie kosztów utrzymania i działalności przedsiębiorstwa) oraz wygospodarowanie dodatkowych rezerw do wykorzystania dla nowych zleceń.

Model działania

Model działania systemu informatycznego dla komunikacji zbiorowej - TRANS ERP

 

System informatyczny Trans został zaprojektowany i wykonany jako dedykowane rozwiązanie wspomagające zarządzanie Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej. Podczas jego budowy wykorzystane zostały kilkunastoletnie doświadczenia z eksploatacji poprzednich generacji systemu w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach.

 

Innowacyjne rozwiązania

 • kompleksowa funkcjonalność obejmuje swym zakresem wszystkie obszary działalności przewozowej w ramach struktury organizacyjnej,
 • wysoki stopień integracji danych i procesów konstrukcja systemu umożliwia wprowadzanie do niego danych w miejscu ich powstawania lub edycji w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Raz wprowadzone dane są w czasie rzeczywistym dostępne do edycji lub podglądu dla pozostałych użytkowników we wszystkich modułach i jednostkach organizacyjnych. System w trakcie wdrożenia może być zintegrowany z innymi zewnętrznymi systemami np. Zarządów Komunikacji,
 • sztuczna inteligencja oferuje moduł Optymalizacji, w trakcie wdrożenia system jest „uczony” uwarunkowań i oczekiwań firmy, co umożliwia w codziennej eksploatacji automatyczne układanie optymalnych planów długookresowych, a w codziennej pracy obsługi podpowiedzi najlepszych decyzji.
 • zaawansowanie merytoryczne zapewnia całkowite informatyczne wspomaganie procesów informacyjno – decyzyjnych, z wykorzystaniem mechanizmów swobodnej ekstrakcji i agregacji danych, optymalizacji, prognozowania, analizowania, diagnozowania, wyboru wariantów oraz sposobu ich prezentowania.
 • zaawansowanie technologiczne gwarantuje stosowanie najnowszych osiągnięć z zakresu technologii informatycznej oraz komunikacyjnej; architektura typu klient – serwer umożliwia pracę wielostanowiskową w sieci rozproszonej, rejestrowanie zdarzeń i czynności w czasie rzeczywistym oraz równoległą obsługę wszelkiego rodzaju operacji przy wykorzystaniu integralnych danych.
 • ergonomia oferuje przyjazny użytkownikowi interfejs graficzny przy wykorzystaniu intuicyjnych standardów obsługi oprogramowania firmy Microsoft™.

TRANS ERP is Windows 10 Compatible.

SEARCH
LANGs