Home » Systemy informatyczne » TRANS ERP

System informatyczny dla Komunikacji Miejskiej

TRANS ERP to kompleksowy, zintegrowany system informatyczny obsługujący wszystkie obszary działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej.
Został zaprojektowany i wykonany jako dedykowane rozwiązanie wspomagające zarządzanie Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej.

System powstał w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie
z eksploatacji poprzednich generacji systemu przy współpracy kilkudziesięciu przedsiębiorstw.

Obszary działalności przewozowej:

Pełna, zintegrowana obsługa w zakresie:

 • Ewidencji i eksploatacji taboru,
 • Automatycznego planowania okresowego,
 • Planowania z optymalizacją procesów i wykorzystania zasobów,
 • Dyspozycji dobowej,
 • Obustronnej komunikacji dyspozytor – pojazd przy wykorzystaniu najnowszych technologii mobilnych,
 • Monitoringu GPS,
 • Rozliczenia czasu pracy kierowców w tym również z opcją rozliczeń 3-miesięcznych,
 • Rozliczenia taboru i materiałów eksploatacyjnych,
 • Rozliczenia przewozów ze zleceniodawcami,
 • Raportowania.

TRANS ERP – system IT otwarty na innowacje

Technologie mobilne dla transportu i komunikacji zbiorowejNowość! Automatyczny system kontroli trzeźwości pracownikówData center

Korzyści biznesowe

 • Zwiększenie efektywności przez optymalizację procesu przewozowego w przedsiębiorstwie.
 • Zmniejszenie kosztów organizacji pracy i obsługi przewozów.
 • Bezpieczeństwo prawne – system weryfikuje poprawność zatrudnienia pracownika względem wszelkich aktualnych przepisów prawa pracy
  i innych uwarunkowań wewnętrznych w organizacji.
 • Zaawansowana analityka, dostępność danych i wskaźników dla kierownictwa i Zarządu w dowolnych przekrojach i zakresach w czasie rzeczywistym.
 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy przez dostęp do nowoczesnych narządzi pracy (aplikacja mobilna, WEB BI).

Model działania

Model działania systemu informatycznego dla komunikacji zbiorowej - TRANS ERP

System informatyczny Trans został zaprojektowany i wykonany jako dedykowane rozwiązanie wspomagające zarządzanie Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej. Podczas jego budowy wykorzystane zostały kilkunastoletnie doświadczenia z eksploatacji poprzednich generacji systemu w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach.

Innowacyjne rozwiązania

 • kompleksowa funkcjonalność obejmuje swym zakresem wszystkie obszary działalności przewozowej w ramach struktury organizacyjnej,
 • wysoki stopień integracji danych i procesów konstrukcja systemu umożliwia wprowadzanie do niego danych w miejscu ich powstawania lub edycji w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Raz wprowadzone dane są w czasie rzeczywistym dostępne do edycji lub podglądu dla pozostałych użytkowników we wszystkich modułach i jednostkach organizacyjnych. System w trakcie wdrożenia może być zintegrowany z innymi zewnętrznymi systemami np. Zarządów Komunikacji,
 • sztuczna inteligencja oferuje moduł Optymalizacji, w trakcie wdrożenia system jest „uczony” uwarunkowań i oczekiwań firmy, co umożliwia w codziennej eksploatacji automatyczne układanie optymalnych planów długookresowych, a w codziennej pracy obsługi podpowiedzi najlepszych decyzji.
 • zaawansowanie merytoryczne zapewnia całkowite informatyczne wspomaganie procesów informacyjno – decyzyjnych, z wykorzystaniem mechanizmów swobodnej ekstrakcji i agregacji danych, optymalizacji, prognozowania, analizowania, diagnozowania, wyboru wariantów oraz sposobu ich prezentowania.
 • zaawansowanie technologiczne gwarantuje stosowanie najnowszych osiągnięć z zakresu technologii informatycznej oraz komunikacyjnej; architektura typu klient – serwer umożliwia pracę wielostanowiskową w sieci rozproszonej, rejestrowanie zdarzeń i czynności w czasie rzeczywistym oraz równoległą obsługę wszelkiego rodzaju operacji przy wykorzystaniu integralnych danych.
 • ergonomia oferuje przyjazny użytkownikowi interfejs graficzny przy wykorzystaniu intuicyjnych standardów obsługi oprogramowania firmy Microsoft™.

TRANS ERP is Windows 10 Compatible.

SEARCH
LANGs