Home » Systemy informatyczne » TRANS ERP

 

System informatyczny dla Komunikacji Miejskiej

TRANS ERP to kompleksowy, zintegrowany system informatyczny obsługujący wszystkie obszary działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej obejmujący również administrację i strefę finansowo-księgową przedsiębiorstwa.

Zarządzanie przewozami

  • Ewidencja
  • Automatyczne planowanie okresowe
  • Planowanie z optymalizacją procesów i wykorzystania zasobów
  • Dyspozycja dobowa
  • Obustronna komunikacja dyspozytor – autobus
  • Monitoring GPS
  • Rozliczenie czasu pracy kierowców
  • Rozliczenie taboru i materiałów eksploatacyjnych
  • Rozliczenie przewozów ze zleceniodawcami
  • Raportowanie

Zarządzanie przedsiębiorstwem
i procesami biznesowymi

  • Kadry i Płace
  • Faktury
  • Księga handlowa
  • Księga inwentarzowa
  • Księga podatkowa
  • Magazyn
  • CRM
  • Handel (wynajmy)
  • Projekty i analizy wielowymiarowe
  • Workflow

Nowości

  • Identyfikacja pracowników – systemy logowania i kontroli dostępu dopasowane do potrzeb klienta
  • Identyfikacja pojazdów – automatyczne wykrywanie pojazdu z możliwością automatycznych interakcji systemu
  • Automatyczna kontrola trzeźwości osób prowadzących pojazdy przed dopuszczeniem do pracy
  • Technologie mobilne – elektroniczna karta drogowa i stała komunikacja on-line dyspozytor – pojazd
  • Wizualizacja pozycji i statusu pojazdów na stanowisku dyspozytorskim
  • Śledzenie liniowe pojazdów

 

TRANS ERP – system IT otwarty na innowacje

Technologie mobilne dla transportu i komunikacji zbiorowejNowość! Automatyczny system kontroli trzeźwości pracownikówData center

 

Korzyści

Obniżenie kosztów utrzymania

– jeden zintegrowany system informatyczny, jedna baza danych i jeden dostawca to mniejsze koszty integracji, utrzymania i serwisowania systemu a także zmniejszenie wydatków utrzymania serwerów i sprzętu komputerowego.

Optymalizacja działania przedsiębiorstwa

Obniżenie kosztów

  • pełne wykorzystanie zasobów ludzkich (HR), czasu pracy, taboru i materiałów eksploatacyjnych dzięki innowacyjnym automatom i modułowi optymalizacji z zastosowaniem sztucznej inteligencji.

Większa produktywność

  • praca wielostanowiskowa (klient-serwer),
  • lepsza ergonomia oraz komfort pracy dzięki nowoczesnym i intuicyjnym, narzędziom oprogramowania MicrosoftTM,
  • dane wprowadzane z dowolnego miejsca w sieci, widoczne w czasie rzeczywistym w całym systemie.

Wizerunek firmy

  • szybsze i efektywniejsze działanie przedsiębiorstwa oraz sprawniejsze rozliczenia z kontrahentami.

Zwiększenie zysków

  • zmniejszenie strat (obniżenie kosztów utrzymania i działalności przedsiębiorstwa) oraz wygospodarowanie dodatkowych rezerw do wykorzystania dla nowych zleceń.

Model działania

Model działania systemu informatycznego dla komunikacji zbiorowej - TRANS ERP

 

System informatyczny Trans został zaprojektowany i wykonany jako dedykowane rozwiązanie wspomagające zarządzanie Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej. Podczas jego budowy wykorzystane zostały kilkunastoletnie doświadczenia z eksploatacji poprzednich generacji systemu w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach.

 

Innowacyjne rozwiązania

  • kompleksowa funkcjonalność obejmuje swym zakresem wszystkie obszary działalności przewozowej w ramach struktury organizacyjnej,
  • wysoki stopień integracji danych i procesów konstrukcja systemu umożliwia wprowadzanie do niego danych w miejscu ich powstawania lub edycji w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Raz wprowadzone dane są w czasie rzeczywistym dostępne do edycji lub podglądu dla pozostałych użytkowników we wszystkich modułach i jednostkach organizacyjnych. System w trakcie wdrożenia może być zintegrowany z innymi zewnętrznymi systemami np. Zarządów Komunikacji,
  • sztuczna inteligencja oferuje moduł Optymalizacji, w trakcie wdrożenia system jest „uczony” uwarunkowań i oczekiwań firmy, co umożliwia w codziennej eksploatacji automatyczne układanie optymalnych planów długookresowych, a w codziennej pracy obsługi podpowiedzi najlepszych decyzji.
  • zaawansowanie merytoryczne zapewnia całkowite informatyczne wspomaganie procesów informacyjno – decyzyjnych, z wykorzystaniem mechanizmów swobodnej ekstrakcji i agregacji danych, optymalizacji, prognozowania, analizowania, diagnozowania, wyboru wariantów oraz sposobu ich prezentowania.
  • zaawansowanie technologiczne gwarantuje stosowanie najnowszych osiągnięć z zakresu technologii informatycznej oraz komunikacyjnej; architektura typu klient – serwer umożliwia pracę wielostanowiskową w sieci rozproszonej, rejestrowanie zdarzeń i czynności w czasie rzeczywistym oraz równoległą obsługę wszelkiego rodzaju operacji przy wykorzystaniu integralnych danych.
  • ergonomia oferuje przyjazny użytkownikowi interfejs graficzny przy wykorzystaniu intuicyjnych standardów obsługi oprogramowania firmy Microsoft™.

TRANS ERP is Windows 10 Compatible.

SEARCH
LANGs