Home » Systemy informatyczne » TachoAnalizer
TachoAnalizer jest programem służącym do analizy danych pochodzących z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz tachografów analogowych (tarcz tacho, wykresówek).

Analizie podlegają dane:

 • czas jazdy kierowcy,
 • odpoczynki,
 • przerwy i dyżury z tarczek tachografów
 • czas pracy kierowców (inna praca)

Dodatkowe informacje z tachografów cyfrowych i kart kierowców:

 • wizualizacja prędkości z jaką poruszał się pojazd (ostatnie 24h),
 • historia przekroczeń prędkości,
 • informacje o usterkach tachografu,
 • informacje o próbach ingerencji w tachograf,
 • dane techniczne tachografu,
 • informacja o kalibracjach,
 • informacja o blokadach firmowych,
 • dane o kontrolach,
 • szczegółowe dane karty kierowcy


Możliwości programu:

 • Ewidencja kierowców i pojazdów np. raport zatrudnionych kierowców lub raport wykorzystania pojazdów.
 • Raporty czasu pracy i jazdy kierowców. Automatyczny raport „PRZEKROCZENIA” z możliwością druku wyjaśnienia przez kierowcę zaistniałego przekroczenia.
 • Dodawanie i zwalnianie kierowców, dodawanie i wyrejestrowywanie pojazdów, tworzenie grup kierowców i grup pojazdów.
 • Filtrowanie kierowców np. wg stanowiska, filtrowanie pojazdów np. wg form własności. Możliwość aktualizacji programu i tworzenia archiwum.
 • Za pomocą programu możliwe jest tworzenie: oświadczenie kierowcy o wymiarze zatrudnienia, zaświadczenie zatrudnienia kierowcy.
 • Możliwość przenoszenia plików pobranych z kart kierowców i tachografów cyfrowych na komputer PC za pomocą każdego czytnika tacho dostępnego na rynku (rekomendowany – Tachoanalizer COMBO) lub wcześniej pobranych i np. dosłanych emailem.
 • Podgląd pobranych plików.
 • Przypominanie o konieczności pobierania plików z danej karty (co 21 dni) oraz z tachografu (co 90 dni).
 • Możliwość tworzenia raportu cyklu jazdy dla kierowcy, program wylicza ewentualnie przekroczenia czasu jazdy (raport dobowy, tygodniowy itd., wg. kryteriów użytkownika) oraz skrócenia odpoczynku, możliwość tworzenia zestawienia czasu w jakim kierowca prowadził pojazd z obliczeniem nie wykorzystanego czasu jazdy.
 • Informacje o dniach wolnych i drukowanie zaświadczania dla kierowcy np. urlop, chorobowe (561/2006), również zaświadczenia o dniach wolnych (wg ustawy 26.04.2007) np. gdy kierowca wykonywał pracę poza pojazdem
 • Kalendarz świąt i dni wolnych.
 • Zestawienie (ewidencja) czasu pracy wg ustawy.
 • Załączone przepisy prawa m.in. rozporządzenie 561/2006, ustawa o czasie pracy kierowcy, kodeks pracy.
 • Przebieg danego pojazdu.
 • Skanowanie do 6 tarczek z tachografów analogowych jednocześnie.
 • Tworzenie raportu sprawdzającego czy nie brakuje tarczek z jakiegoś dnia.
 • Odtwarzanie danych w programie na podstawie wcześniej zeskanowanych za pomocą programu TachoAnalzier obrazów tarczek.
 • W firmach posiadających serwer FTP możliwość pobierania obrazów tarcz za pomocą sieci i sprawdzanie czy dana tarcza się nie powtarza.
 • W przypadku braku tarczy lub pliku możliwość ich stworzenia w programie na podstawie wprowadzonych danych.
 • Wybór kilku wersji językowych.

Program TachoAnalizer® jest znanym i cenionym narzędziem w całej Unii Europejskiej, użytkowanym przez takie organizacje jak: Inspekcje Transportu, Policję, Służby Celne.
Poza granicami Polski występuje pod nazwami:
TachoAnalyser®, TachoConsult, TachoControl, Szelpo TachoControl Systems.

TachoAnalizer is Windows 10 Compatible.

czytaj więcej

SEARCH
LANGs