Moduł definiowania zadań zespołów medycznych, używany do definiowania służb wykorzystywanych w codziennym działaniu do wykorzystania w procesie planowania i dyspozycji. Wszystkie elementy, ich grupy oraz ich powiązania są definiowane indywidualnie zgodnie z potrzebami konkretnego przedsiębiorstwa. Dzięki takiemu rozwiązaniu planowanie staje się pracą o wiele łatwiejszą a co ważniejsze obciążoną o wiele mniejszym ryzykiem popełnienia błędu.

 

W pełni zdefiniowane, pogrupowane i opisane służby całkowicie zmieniają także sposób pracy dyspozytorów. Dzięki zautomatyzowanym procesom budowy zespołów medycznych na etapie planowania oraz rozbudowanym systemem podpowiedzi i kontroli uprawnień w momencie ich edycji dyspozytor może w pełni skoncentrować się na prawidłowym wykonywaniu podstawowych czynności dyspozytorskich.

 

Budowa zadań uwzględnia ich powiązanie z umowami z NFZ już na etapie ich definiowania. Wykorzystanie tych danych wraz z numerami konkretnych świadczeń NFZ w rewolucyjny sposób upraszcza i przyspiesza proces dyspozycji i rozliczenia wykonanych prac. Taka konstrukcja zadań likwiduje również źródło błędów w rozliczeniach z NFZ często występujących w innych rozwiązaniach, wymuszających wprowadzanie danych o umowach i kodach usług dopiero po zakończeniu zlecenia i bez kontroli ich poprawności.

Podstawowe funkcjonalności:

  • Definiowanie oraz edycję zadań identyfikujących zespoły lub prace będące składnikami planu okresowego,
  • Możliwość bieżącego dostosowania i kontroli wszystkich parametrów zadań do przepisów prawnych i porozumień zakładowych,
  • Definiowanie oraz edycja grup zadań, z uwzględnieniem pokazywania i wykorzystania ich w poszczególnych modułach,
  • Definiowanie kodów zespołów NFZ wynikających z umowy dla danych zadań(grup zadań),
  • Definiowanie kodów świadczeń NFZ wynikających z umowy dla danych zadań(grup zadań),
  • Definiowanie i grupowanie nieobecności, chorobowych i wolnych wynikających z przepisów prawa i porozumień zakładowych,
  • Definiowanie szablonów prac przewozowych dla zleceń transportowych,
  • Definiowanie prac poza przewozowych do pełnego planowania, ewidencji i rozliczenia czasu pracy uwzględniającego wszystkie rodzaje prac (dyspozytornie, delegacja, itp.),
  • Możliwość graficznego podglądu i edycji układu zadań w poszczególnych grupach,
  • Przekazywanie zadań do innych programów/systemów w przedsiębiorstwie.
SEARCH
LANGs