Home » Systemy informatyczne » SOR Software » Rozliczenia i Statystyka

Podsumowanie i rozliczenie działania systemu

Moduł służący do weryfikacji, edycji i uzupełniania danych zrealizowanych zleceń. Na rozliczenia składają się dwa elementy: interaktywne przekazanie danych o wykonanych zleceniach do NFZ oraz bilans czasu pracy zespołów medycznych.

Komunikacja z NFZ

 

 • Import kompletu danych z umów NFZ z wyszczególnieniem zespołów i świadczeń, aktualizacja oraz pełna archiwizacja danych umów,
 • Pełna możliwość edycji danych związanych z realizacją medyczną z użyciem odpowiednich słowników procedur, placówek zdrowia itp.,
 • Automatyczne ustawianie statusów zleceń pod kątem eksportu do NFZ z wyszczególnieniem błędów oraz brakujących informacji zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem NFZ,
 • Generowanie plików eksportowych zgodnych z odpowiednim rozporządzeniem NFZ,
 • Sprawdzanie poprawności zleceń pod kątem struktury danych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem NFZ,
 • Wysyłanie zleceń na odpowiednio skonfigurowane adresy pocztowe NFZ,
 • Odbiór komunikatów NFZ oraz weryfikacja i oznaczenie ewentualnych błędów dla danych zleceń,
 • Oznaczenie statusów NFZ dla poszczególnych zleceń,
 • Możliwość przygotowania wszelkiego rodzaju raportów statystycznych,
 • Pełna możliwość weryfikacji i korekty danych związanych z realizacjami zleceń.

 

Rozliczenie czasu pracy kierowców

 

 • Dowolnie definiowany arkusz czasu pracy, uwzględniający harmonogram pracownika, informacje o rozpoczęciu i zakończeniu pracy, nieobecności z różnych modułów, kalendarz, itp.,
 • Możliwość weryfikacji arkusza wg zadanych kryteriów,
 • Automatyczne wyszukiwanie danych odbiegających od właściwych o zadane wartości w układzie dziennym lub miesięcznym, szybkie wyszukiwanie błędów i ich wtórna weryfikacja,
 • Możliwość naliczenia premii,
 • Eksport do systemu płacowego danych dziennych, sum miesięcznych, harmonogramu, nieobecności kalendarza,
 • Możliwość ręcznej edycji (korekty) danych w arkuszu,
 • Podgląd i możliwość edycji danych źródłowych z poziomu arkusza,
 • Zatwierdzanie danych blokujące ponowne przeliczanie arkusza wg danych źródłowych,
 • Wydruki konfigurowalnych arkuszy zbiorczych jak i dla pojedynczych pracowników.
SEARCH
LANGs