Moduł służący do rozliczenia paliw i materiałów eksploatacyjnych zużytych w trakcie realizacji zleceń. Umożliwia budowę dowolnych algorytmów rozliczeniowych wg indywidualnych wymagań przedsiębiorstwa z uwzględnieniem indywidualnie zdefiniowanych norm, odchyłek od norm, odcinków przebiegu i rodzaju eksploatacji oraz dodatków wynikających z ogrzewania, klimatyzacji lub pracy urządzeń dodatkowych, zamontowanych w pojeździe.

 

Podstawowe funkcjonalności:

  • Automatyczny import tankowań z automatyki tankowania własnej stacji paliw,
  • Pobieranie danych o tankowaniach z faktur elektronicznych,
  • Definiowanie norm paliwowych na grupy pojazdów i pojedyncze pojazdy,
  • Budowa algorytmu obliczającego normatywne zużycie paliwa z wszystkimi składnikami zużycia i przebiegu z uwzględnieniem pory roku i warunków zewnętrznych,
  • Rozliczenie wielobakowe, wielopaliwowe,
  • Rozliczanie ogrzewania, klimatyzacji, holu, innych składników,
  • Komisja przepałowa, weryfikacja przepałów i oszczędności,
  • Raporty paliwowe,
  • Graficzna prezentacja tankowań, zużycia i oszczędności paliw.
SEARCH
LANGs