Nowoczesny moduł planowania

Optigraf to moduł służący do układania długookresowych planów pracy zespołów medycznych. Plan można układać na dowolny okres rozliczeniowy. Program w swoim działaniu automatycznie sprawdza i zachowuje wszystkie wymagania wynikające z przepisów prawa.

Podstawowe funkcjonalności:

 • Równoczesna praca na kilku stanowiskach planistów,
 • Tworzenie wielu alternatywnych planów pracy z użyciem różnych parametrów, z możliwością ich zapisu – wielowariantowość planowania,
 • Wybór planu do zatwierdzenia i ogłoszenia dla pracowników zbiorczo i indywidualnie,
 • Tworzenie planu na dowolny okres rozliczeniowy,
 • Zachowanie ciągłości planu i uwzględnianie w nim uwarunkowań wynikających z okresów poprzednich, możliwość konfiguracji podglądu okresów wcześniejszych i późniejszych,
 • Projektowanie dowolnych wzorców zmian, układu dni wolnych i następstwa prac,
 • Projektowanie wielu wariantów schematów pracy,
 • Automatyczne bilansowanie parametrów czasu pracy dla pracowników w okresie rozliczeniowym przy wprowadzaniu zmian,
 • Synchronizacja i aktualizację zadań po wprowadzeniu zmian w module Zadania,
 • Podgląd realizacji w trakcie zaplanowanego okresu (wykonania planu),
 • Podgląd planu i pracy na widokach pracowników, pojazdów i zadań,
 • Graficzny podgląd konstrukcji zadań w planie,
 • Automatyczne utworzenie kopii planu zatwierdzonego jako planu operacyjnego dla planisty do wprowadzania zmian w trakcie realizacji w okresie rozliczeniowym,
 • Zarządzanie urlopami i innymi nieobecnościami pracowników oraz uwzględnianie bieżących nieobecności w harmonogramach pracy pracowników,
 • Wyświetlanie podpowiedzi systemu w trakcie ręcznej korekty planu (wyszukiwanie personelu dla nieobsadzonych zadań oraz wyszukiwanie zadań dla pracowników bez przydzielonych prac),
 • Automatyczne bilansowanie wykonania zadań przewozowych w poszczególnych dniach przy wprowadzaniu zmian,
 • Grupowanie, sortowanie i filtrowanie pracowników oraz definiowanie ich kolejności na liście,
 • Grupowanie, sortowanie i filtrowanie pojazdów oraz definiowanie ich kolejności na liście,
 • Konfiguracja widoku bilansów i widoku planu, skalowania widoku, konfiguracji rodzaju wyświetlanych danych w polach planu,
 • Otwieranie i konfiguracja dodatkowych okien, np. listy nieobstawionych zadań, wolnych pojazdów itp.,
 • Podgląd planu zatwierdzonego, z zaznaczeniem wprowadzonych w stosunku do niego zmian, wydruki planu dla pracowników po zmianie planu,
 • Automatyczne przydzielanie pojazdów do planu,
 • Konfiguracja trybu przypisywania pojazdów i sprawdzanie błędów związanych z przypisywaniem pojazdów,
 • Automatyczna korekta i równoważenie liczby dni wolnych,
 • Automatyczna korekta i równoważenie czasu pracy do normy,
 • Stała automatyczna kontrola zgodności planu z przepisami prawa i wskazywanie błędów i niezgodności,
 • Konfiguracja kontrolowanych parametrów,
 • Edycja zadań projektowych na bazie wzorców zadań z planu,
 • Edycja własnych zadań przez planistę,
 • Przekazywanie planu do innych programów (Dyspozytor, Rozliczenia) i innych systemów w przedsiębiorstwie.

SEARCH
LANGs