Moduł służy do wystawiania faktur za zrealizowane zlecenia dla kontrahentów zewnętrznych w oparciu o faktyczne dane z ich realizacji przy uwzględnieni szczegółów indywidualnych umów.

Podstawowe funkcjonalności:

  • Definiowanie składników rozliczeniowych oraz sposobu ich liczenia wynikających z umów zawartych ze zleceniodawcami,
  • Możliwość zdefiniowania rabatów i upustów dla konkretnych zleceniodawców oraz poszczególnych rodzajów zleceń,
  • Wystawianie dokumentów sprzedaży w oparciu o zdefiniowane składniki oraz wykonane przewozy wg zleceń,
  • Wystawianie paragonów fiskalnych,
  • Wystawianie faktur,
  • Wystawianie faktur zbiorczych do paragonów,
  • Wystawianie dokumentów korygujących,
  • Definiowanie i zarządzanie numeracją dokumentów,
  • Obsługa drukarek fiskalnych,
  • Możliwość wystawienia załączników do faktur.
SEARCH
LANGs