Moduł Dyspozytor to nowoczesne, inteligentne narzędzie codziennej pracy dyspozytorów. Program jest ergonomiczny i intuicyjny umożliwiający szybką pracę, bez konieczności wykonywania zbędnych operacji.

Aplikacja wyposażona jest w szereg automatów podpowiadających optymalne rozwiązania w przypadku konieczności wprowadzania zmian. Dyspozytorzy mają możliwość stałego podglądu istotnych oraz koniecznych w ich pracy danych w dodatkowych oknach.

 

Podstawowe funkcjonalności:

 • Równoczesna praca na wielu stanowiskach dyspozytorów,
 • Automatyczna rejestracja zdefiniowanych zdarzeń w trakcie pracy dyspozytora,
 • Praca w czasie rzeczywistym, automatyczne odświeżanie danych po każdej wprowadzonej zmianie,
 • Przyjmowanie zleceń z możliwością wprowadzenia wszystkich niezbędnych informacji na konfigurowalnych zakładkach, grupujących dane ze względu na ich wykorzystanie,
 • Drukowanie kart wyjazdowych wypadkowych (wg wzoru NFZ) oraz transportowych (dostosowanych do wymagań przedsiębiorstwa),
 • Edycja, dodawanie oraz usuwanie zespołów ze szczególnym uwzględnieniem:
  • Edycji czasów pracy zespołu
  • Edycji czasów pracy indywidualnych pracowników zespołu
  • Zmiany i podmiany pojazdu (np. w wyniku awarii)
  • Edycję składu zespołu z uwzględnieniem grup pracowniczych oraz konfliktów nachodzenia się prac
  • Określenie kierownika zespołu
 • Przyjmowanie zleceń transportowych wieloosobowych z wykorzystaniem bazy danych pacjentów, możliwość wprowadzenia wszystkich niezbędnych informacji na konfigurowalnych zakładkach grupujących dane ze względu na ich wykorzystanie,
 • Automatyczna kontrola zgłoszeń pracowników do pracy,
 • Wybór dnia lub zakresu dni pracy dyspozytora,
 • Ewidencjonowanie bieżących nieobecności i spóźnień pracowników,
 • Bieżące informowanie o sprawności pojazdów z warsztatu serwisowego,
 • Wyszukiwanie zakończonych zleceń z wykorzystaniem systemu filtrów (data, nazwisko pacjenta, numer karty itp.) dostosowanych do wymagań przedsiębiorstwa, możliwość sprawdzenia i modyfikacji danych w tych zleceniach.
SEARCH
LANGs