Home » Systemy informatyczne » SOR Software

SOR Software® to kompleksowy, zintegrowany system informatyczny obsługujący wszystkie obszary działalności Stacji Pogotowia Ratunkowego.

System umożliwia pełną obsługę w zakresie:

 • Ewidencji
 • Planowania okresowego
 • Dyspozycji bieżącej
 • Obustronnej komunikacji dyspozytor – karetka
 • Monitoringu GPS
 • Rozliczenia pracy zespołów medycznych
 • Rozliczenia z NFZ
 • Fakturowania
 • Rozliczenia taboru
 • Raportowania
SOR Software - ogólna zasada działania systemu

 

System informatyczny SOR Software został zaprojektowany i wykonany jako dedykowane rozwiązanie wspomagające zarządzanie Stacją Pogotowia Ratunkowego.

Innowacyjne rozwiązania

 • kompleksowa funkcjonalność
  obejmuje swym zakresem wszystkie obszary działalności Stacji Pogotowia w ramach struktury organizacyjnej,
 • wysoki stopień integracji danych i procesów
  dotyczy wymiany danych zarówno wewnątrz Stacji Pogotowia, także w przypadku rozproszonych jednostek organizacyjnych, między odpowiednimi modułami jak i z partnerami rynkowymi oraz z całym otoczeniem (NFZ, inni zleceniodawcy, Samorządy Terytorialne, itp.)
 • budowa modułowa i otwartość
  umożliwia etapowe wdrażanie systemu, tworzenie połączeń z systemami zewnętrznymi (systemy FK, KP, itp.), charakteryzuje się skalowalną architekturą,
 • zaawansowanie merytoryczne
  zapewnia całkowite informatyczne wspomaganie procesów informacyjno – decyzyjnych, z wykorzystaniem mechanizmów swobodnej ekstrakcji i agregacji danych, optymalizacji, prognozowania, analizowania, diagnozowania, wyboru wariantów oraz sposobu ich prezentowania,
 • zaawansowanie technologiczne
  gwarantuje stosowanie najnowszych osiągnięć z zakresu technologii informatycznej oraz komunikacyjnej, architektura typu klient – serwer umożliwia pracę wielostanowiskową w sieci rozproszonej, rejestrowanie zdarzeń i czynności w czasie rzeczywistym oraz równoległą obsługę wszelkiego rodzaju operacji przy wykorzystaniu integralnych danych,
 • ergonomia
  oferuje przyjazny użytkownikowi interfejs graficzny przy wykorzystaniu intuicyjnych standardów obsługi oprogramowania firmy Microsoft™.

SOR SOFTWARE is Windows 10 Compatible.

SEARCH
LANGs