Home » Systemy informatyczne » NawigatorGPS » NawigatorGPS STANDARD

NawigatorGPS STANDARD

Wersja spełniająca podstawowe zamierzenia systemu monitoringu floty pojazdów. Ta wersja przeznaczona jest dla odbiorców wymagających bieżącej, prostej i łatwo dostępnej informacji o miejscu i stanie pojazdu oraz prostego monitoringu stanu paliwa w zbiorniku.

Analizy mapowe

 • Aktualne pozycjonowanie i status pracy pojazdów i maszyn.
 • Wizualizacja wybranego przejazdu na podkładzie mapowym (mapa wektorowa).
 • Historia przejazdów w zdefiniowanych zakresach czasowych (analiza pracy pojazdów i maszyn).
 • Monitoring wykonanych zadań / tras (spotkań handlowych).

Analizy paliwa i monitoring innych parametrów eksploatacyjnych

 • Kontrola paliwa (sonda paliwowa lub pomiar zużycia paliwa w oparciu o pływak fabryczny).
 • Weryfikacja tankowań na podstawie faktur.
 • Monitoring innych parametrów eksploatacyjnych – zależny od ilości i rodzaju zainstalowanych urządzeń
  w pojeździe (patrz oferta).
 • Ewidencja przeglądów technicznych.
 • Dodawanie / edycja i grupowanie pojazdów oraz maszyn.

Raporty i eksport danych

 • Proste raportowanie
 • Brak eksportu danych do innych systemów klienta.

System NawigatorGPS STANDARD obsługiwany jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji jakiegokolwiek oprogramowania oraz konieczności wykonywania update’ów do nowszych wersji. Posiada intuicyjny interfejs użytkownika oraz jeden widok mapy wektorowej.

System w tej wersji zapewnia  kontrolę parametrów włączenia / wyłączenia dla max. 4 urządzeń oraz zapis 2 parametrów ciągłych, np. temperatury na jeden pojazd (zainstalowany rejestrator GPS).

SEARCH
LANGs