Home » Systemy informatyczne » NawigatorGPS » Kontrola paliwa

Kontrola paliwa

Monitoring paliwa – dozór jego aktualnego stanu w zbiornikach i zużycia w trakcie jazdy jest jednym
z głównych celów działania systemu NawigatorGPS. Funkcja ta jest niezwykle istotna dla przedsiębiorstwa zarówno jako bieżące źródło informacji o poziomie paliwa w poszczególnych pojazdach jak również bardzo ułatwia sposób rozliczania przewozów, wyjazdów służbowych czy delegacji.

Dodatkową (jeśli nie główną) zaletą systemu jest stała kontrola paliwa – czyli zapobieganie nadużyciom (spustom paliwa) lub identyfikacja awarii (wycieków).

Cel kontroli i zwrot z inwestycji

  • Dokładna informacja o zmianach stanu  paliwa w zbiorniku
  • Łatwiejsze rozliczanie kosztów przejazdów
  • Przeciwdziałanie nadużyciom (kradzieżom  paliwa)

Jeśli zachodzi podejrzenie o nadużycia pracowników, uruchomienie systemu monitoringu paliwa pozwala jasno sprecyzować „źródło strat” dla przedsiębiorstwa. Taka inwestycja zwraca się zatem już po kilku miesiącach
w zależności od skali problemu. Sam fakt monitoringu może mieć wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa, pracownicy mając świadomość tego, że ich pojazdy są kontrolowane „on line” nie podejmują ryzyka kradzieży
i poprawiają technikę jazdy, która też nie jest bez wpływu na zużycie paliwa.

Weryfikacja tankowań

Dodatkową funkcją systemu jest weryfikacja prawidłowości tankowań. System w wersji STANDARD umożliwia wprowadzanie do bazy danych o tankowaniach z faktur i zestawienie ich z automatycznym zapisem z rejestratora pojazdowego. System w wersji PRO oferuje podobną funkcjonalność uzupełnioną o elektroniczny pobór danych
o zakupach paliwa za pomocą kart flotowych z systemów sieciowych dostawców paliw.

System NawigatorGPS PRO obsługuje obecnie karty paliwowe m.in, takich operatorów, jak:

  • ROUTEX,
  • ORLEN,
  • LOTOS,
  • SHELL,
  • UTA,
  • STATOIL.

Dzięki tej funkcjonalności system pozawala w prosty, graficzny sposób skonfrontować ilości tankowanego paliwa
i eliminuje główne nieprawidłowości takich jak fikcyjne zakupy paliwa, czy spusty tzw. „oszczędności”.

Uruchomienie funkcji i koszt konfiguracji

Funkcja monitorowania paliwa wymaga uruchomienia i konfiguracji. Dla dużych pojazdów o regularnych zbiornikach (ciężarówki i część autobusów) możliwy jest montaż dedykowanych sond paliwowych umożliwiających bardzo dokładny pomiar stanu paliwa. Dla pojazdów osobowych i dostawczych o małych i nieregularnych zbiornikach monitoring paliwa jest oparty o dane z fabrycznego pływaka. Niezależnie od źródła danych
o paliwie w zbiorniku niezbędna jest podstawowa konfiguracja i kalibracja systemu pomiarowego (patrz oferta).

Z uwagi na ilość wariantów konfiguracji  systemu w wersji STANDARD oraz PRO wszelkie pytania techniczne oraz pytania związane z kosztem konfiguracji indywidualnych i hurtowych prosimy o kierowanie do naszych konsultantów (kontakt).

 

Powrót do opisu NawigatorGPS

SEARCH
LANGs