Moduł Zadania służy do definiowania możliwych do zaplanowania na dłuższy okres czasu służb realizowanych w codziennym działaniu.

Budowa służb działa w oparciu o zarejestrowane zlecenia przewozu i zapotrzebowania na wykorzystanie sprzętu technologicznego. Umożliwia edycję zleceń jednorazowych i okresowych. Na podstawie tych zleceń generowane są służby, które dalej w systemie są planowane do realizacji przez konkretnych pracowników, z właściwym sprzętem, na kolejne dni w module Optigraf i Dyspozytor.

Ze względu na tworzenie służb w dwustopniowym procesie, moduł również ma wyróżnione dwa obszary funkcjonalne – rejestracji i obsługi zleceń oraz edycji i obsługi służb.

Okno edycji zleceń

Podstawowe funkcjonalności – zlecenia

 • Definiowanie zleceń jednorazowych, rocznych, miesięcznych, tygodniowych, na dowolny okres,
 • Definiowanie zleceń na zmiany dzienne,
 • Definiowanie elementów zlecenia:
  • punktów początkowych i końcowych,
  • stref i oddziałów w których następuje realizacja zlecenia,
  • stref specjalnych i specjalnych warunków, realizacji – utrudnienia, szkodliwe,
  • kont obciążeniowych dla zleceń,
  • odcinków przejazdów technicznych,
  • parametrów określających możliwe czynności służbowe i ich czasy, które mogą wchodzić w skład poszczególnych służb kierowców (OC, przerwy w pracy, kursy specjalne, inne) z możliwością ich automatycznego dodawania przy edycji i imporcie,
  • wymagańsprzętowych/taborowych dla zleceń,
 • Edycja okresów i dni obowiązywania zleceń w okresie czasu,
 • Edycja zleceń dla zmiennych okresów obciążenia pracą i dni specjalnych,
 • Obsługa zapotrzebowań okresowych:
  • tworzenie zapotrzebowań krótkoterminowych w ramach zleceń długofalowych,
  • tworzenie zapotrzebowań chwilowych poza systemem stałych zleceń długofalowych,
  • bilansowanie zgłoszonych zapotrzebowań z możliwościami sprzętowymi,
  • zatwierdzanie zapotrzebowań na okres (np. tydzień),
 • Tworzenie zleceń na podstawie zapotrzebowań,
 • Edycja służb dla kierowców / operatorów na podstawie zleceń.
Okno edycji służby
SEARCH
LANGs