Home » Systemy informatyczne » Industry Software » Statystyka i Faktury

Pod-moduł Statystyka do rozliczenia pracy przewozowej i pracy sprzętu. Aplikacja umożliwia pełne rozliczenie kosztów działania przedsiębiorstwa, kwalifikację i ocenę każdej wykonanej pracy, rozdzielenie kosztów na klientów zewnętrznych, oddziały przedsiębiorstwa i własne.

Pod-moduł Faktury jest uzupełnieniem systemu do wystawiania faktur i not obciążeniowych.

Podstawowe funkcjonalności – rozliczenie pracy

 • Pełna parametryzacja parametrów rozliczenia – możliwość budowy rozliczenia dla indywidualnych wymagań użytkownika,
 • Porównanie zaplanowanej i zrealizowanej pracy przewozowej i sprzętowej pod względem wybranych parametrów,
 • Rozliczenie wykonania zleceń – przebiegów, czasów, kosztów i jakości realizacji,
 • Edycja przyczyn niewykonania i wadliwego wykonania zleceń z rozbiciem na oddziały, klientów lub inne kryteria,
 • Kategoryzacja przyczyn niewykonania i wadliwego wykonania zleceń,
 • Raporty do rozliczenia ze zleceniodawcami,
 • Możliwość integracji z działem księgowym i programem Faktury – elektroniczny przesył danych o realizacji zleceń do wystawienia obciążeń wewnętrznych i faktur dla klientów,
 • Wystawianie faktur dla klientów zewnętrznych i not wewnętrznych,
 • Raporty analityczne dla Zarządu.

Raporty

Program Raporty służy do edycji raportów wg potrzeb użytkownika. Wyposażony w uniwersalny „silnik” programowy umożliwia konstruowanie dowolnych, parametryzowanych raportów dla użytkownika z danych eksploatacyjnych zapisanych w bazie danych systemu. Jeden z najważniejszych elementów systemu pozwalający Zarządowi i kierownictwu szybkie i szczegółowe analizy działalności, niezbędne do podejmowania decyzji i kontroli pracy firmy.

Podstawowe funkcjonalności

 • Zarządzanie raportami – możliwość grupowania i udostępniania wybranych raportów grupom użytkowników wg potrzeb,
 • Konfiguracja raportów dla Klienta na etapie analizy przedwdrożeniowej,
 • Możliwość zbudowania wielowymiarowej „kostki” i przeglądania jej przez tabele przestawne,
 • Eksport danych z raportów do arkuszy Excel.
SEARCH
LANGs