Moduł wspomagający zarządzanie serwisem technicznym przedsiębiorstwa. Obsługuje planowanie i realizację napraw maszyn/pojazdów z pełnym rozliczeniem pracy mechaników i zużytych materiałów z rozdziałem na konfigurowalne pozycje kosztów.

Podstawowe funkcjonalności

 • Obsługa katalogów danych mechaników, brygad, maszyn, pojazdów, typów pojazdów, części zamiennych,
 • Edycja kodów typów zleceń naprawczych i czynności serwisowych,
 • Katalog robocizny – automatyczne sugerowanie czasu wykonania i uciążliwości naprawy,
 • Katalog stawek roboczogodzin wg producentów pojazdów z edycją własnego modyfikowanego katalogu,
 • Edycja stawek za holowanie, dojazd i czynności dodatkowe związane z naprawą,
 • Automatyczna numeracja zleceń z edycją formatu numeru,
 • Podział zleceń na zewnętrzne i wewnętrzne z edycja różnych stawek robocizny i narzutów na części,
 • Automatyczne wyznaczanie liczby roboczogodzin, współczynników uciążliwości oraz kosztów zewnętrznych i wewnętrznych z możliwością ręcznej korekty wg faktycznych danych,
 • Automatyczne wyznaczanie kosztu RW i ZW,
 • Ewidencja daty, godziny, mechanika, brygady i zmiany wykonującej naprawę ze wszystkimi informacjami o jej przebiegu,
 • Edycja czynności powtarzalnych na podstawie pojedynczej czynności np. przy zmianie kół,
 • Ewidencja zużytych części (do zamówienia, zużytych, wymontowanych, regenerowanych, złomowanych),
 • Edycja zamówienia na części do modułu magazynowego z wydrukiem dokumentów zamówienia,
 • Edycja i wydruk dokumentów związanych z usługami dodatkowymi – obsługa holowania i dojazdu,
 • Sortowanie i filtrowanie zleceń wg stanu realizacji (oczekujące, realizowane, zamknięte),
 • Sortowanie i filtrowanie zleceń wg pojazdów/maszyn, mechaników i brygad mechaników, stanowisk i rodzajów czynności,
 • Ewidencje robocizny i zużytych części oraz materiałów dla pojazdów/maszyn, oddziałów, mechaników i brygad mechaników,
 • Ewidencja czasu pracy mechaników z podziałem na typy wykonywanej pracy, pracy w ramach realizowanych zleceń naprawczych i innych czynności,
 • Możliwość automatycznego przekazywania do Systemów kadrowo Płacowych i Księgowych elektronicznych danych o czasie pracy załogi i kosztach obsługi,
 • Ewidencja pojazdów z wykazem realizowanych przeglądów, obsług technicznych, naprawianych awarii i zużycia części i materiałów,
 • Raporty dla Zarządu dotyczące realizacji zleceń, kosztów robocizny, czasu pracy mechaników, zużytych części i materiałów w różnych przekrojach.
SEARCH
LANGs