OptiGraf – planowanie długookresowe

DPK OptiGraf® to program do całkowicie automatycznego sporządzania długookresowych harmonogramów przydziału pracowników obsługi i pojazdów / sprzętu do służb, w oparciu o Moduł Optymalizacji z wykorzystaniem matematycznego „silnika” i sztucznej inteligencji.

Potrafi dokładnie oszacować potrzeby kadrowe i taborowo-sprzętowe do wykonania zadań przy minimum kosztów w dowolnym okresie rozliczeniowym. Tworzony automatycznie plan zachowuje wszystkie warunki prawne dotyczące czasu pracy obsługi, indywidualne ograniczenia i preferencje obowiązujące w przedsiębiorstwie przy jednoczesnym maksymalnym „obstawieniu” służb wynikających z realizowanych zadań.

Podstawowe funkcjonalności:

 • Możliwość równoczesnej pracy na kilku stanowiskach planistów,
 • Wielowariantowość planowania – tworzenie wielu alternatywnych planów pracy obsługi dla różnych parametrów z możliwością ich zapisu,
 • Tworzenie planu na dowolny okres rozliczeniowy,
 • Zachowanie ciągłości planu i uwzględnianie w nim uwarunkowań wynikających z okresów poprzednich, możliwość konfiguracji podglądu okresów wcześniejszych i późniejszych,
 • Wybór planu do zatwierdzenia i ogłoszenia dla pracowników obsługi,
 • Wydruku planu zbiorczego i indywidualnych planów dla operatorów wg wzoru przedsiębiorstwa,
 • Automatyczne utworzenie kopii planu zatwierdzonego jako planu operacyjnego dla planisty do wprowadzania zmian w trakcie realizacji w okresie rozliczeniowym,
 • Stała automatyczna kontrola zgodności planu z przepisami prawa i wskazywanie błędów i niezgodności,
 • Konfiguracja kontrolowanych parametrów (włączanie i wyłączanie),
 • Podgląd planu i możliwość pracy na trzech widokach: obsługi, sprzętu i służb,
 • Podgląd realizacji (wykonania planu),
 • Podgląd planu zatwierdzonego z zaznaczeniem wprowadzonych w stosunku do niego zmian, wydruki planu dla pracowników po zmianie planu,
 • Wyświetlanie podpowiedzi systemu w trakcie ręcznej korekty planu (wyszukiwanie personelu dla nieobsadzonych służb; wyszukiwanie służb dla pracowników bez przydzielonych zadań),
 • Automatyczne bilansowanie parametrów czasu pracy dla obsługi w okresie rozliczeniowym przy wprowadzaniu zmian,
 • Automatyczne bilansowanie wykonania zadań w poszczególnych dniach przy wprowadzaniu zmian,
 • Możliwość wyboru planu odniesienia dla porównania na bieżąco tworzonego planu,
 • Zarządzanie urlopami i innymi nieobecnościami obsługi oraz uwzględnianie bieżących nieobecności w harmonogramach pracy,
 • Uwzględnienie w planie wymaganej liczby dni wolnych od pracy zgodnie z kalendarzem, z kwalifikacją każdego wolnego dnia w zależności od przyczyny (określeniem za jaki dzień przydzielone jest wolne – niedzielę, sobotę, święto),
 • Projektowanie dowolnych wzorców zmian, układu dni wolnych i następstwa służb,
 • Projektowanie wielu wariantów wzorców (schematów),
 • Konfiguracji widoku bilansów, widoku planu, skalowanie widoku, konfiguracja rodzaju wyświetlanych danych w polach planu,
 • Możliwość otwierania i konfiguracji dodatkowych okien, np. listy nieobstawionych służb, pracowników na rezerwie, wolnych pojazdów i sprzętu, itp.,
 • Możliwość automatycznego obsadzania pojazdów i sprzętu do planu,
 • Konfiguracja trybu przypisywania pojazdów i sprzętu oraz kontrola prawidłowości przypisań,
 • Automatyczna korekta – równoważenie liczby dni wolnych,
 • Automatyczna korekta – równoważenie czasu pracy do normy,
 • Możliwość edycji służb projektowych (dziennych) na bazie wzorców służb z planu,
 • Możliwość edycji własnych służb i czynności przez planistę,
 • Możliwość grupowania, sortowania i filtrowania pracowników oraz definiowania ich kolejności na liście,
 • Możliwość grupowania, sortowania i filtrowania pojazdów i sprzętu oraz definiowania ich kolejności na liście,
 • Graficzny podgląd konstrukcji służb w planie,
 • Możliwość automatycznej budowy planu z narzędziami optymalizującymi przypisania,
 • Konfiguracja dostępu do funkcjonalności dla użytkowników.

Optigraf – optymalizacja

Moduł Optymalizacji współpracujący z modułem DPK OptiGraf jest opartym o narzędzia matematyczne programem umożliwiającym w pełni automatyczne planowanie z uwzględnieniem zachowania zadanych parametrów.

Funkcja celu optymalizacji uwzględnia koszt:

 • nie przydzielonej służby,
 • brak wypracowania normy przez obsługę,
 • przekraczanie przepisów – odpoczynek, nadliczbowe, doba pracownicza, …
 • … innych specyficznych wymagań klienta.

Użytkownik ma do dyspozycji szereg parametrów, których wartość jest dobierana wg wymagań przedsiębiorstwa. Dodatkowy system ustawialnych preferencji pomiędzy elementami planu i możliwość tworzenia scenariuszy budowy planu dla wybranych grup tych elementów umożliwia „inteligentne” tworzenie optymalnych harmonogramów bez udziału człowieka, w oparciu jedynie o zapisaną w parametrach programu bazę wiedzy.

Podstawowe funkcjonalności:

 • Wprowadzania własnych parametrów funkcji kosztu,
 • Parametryzacja preferencji,
 • Parametryzacja funkcji dla grup służb i kierowców,
 • Budowa scenariuszy optymalizacji dla całego przedsiębiorstwa i dla wybranych grup,
 • Możliwość stworzenia wielu wersji optymalizowanego planu z różnymi parametrami do porównania przypisań,
 • Możliwość optymalizacji całości lub części planu.
SEARCH
LANGs