Dyspozytor

Pełny graficzny, wielostanowiskowy panel dyspozytorski z automatyczną generacją kart pracy. Wyposażony w moduł podpowiedzi optymalnych dyspozycji i liczne narzędzia dyspozytorskie np. obsługi podmian, awarii, zdarzeń eksploatacyjnych, szybkiej edycji kart pracy.

Współpracuje z systemem komputerów pokładowych, systemem NawigatorGPS i łączności z pojazdami (GPRS) a także ze stacją obsługi pojazdów.

Podstawowe funkcjonalności:

 • Automatyczna kontrola zgłaszania się kierowców operatorów do pracy,
 • Możliwość wyboru dnia lub zakresu dni pracy dyspozytora,
 • Praca wielostanowiskowa – możliwość równoczesnej pracy na kilku dyspozytorów,
 • Filtry: zadań, zmian, kierowców, operatorów, pojazdów i maszyn – wybór zakresu pracy, możliwość dzielenia pacy między dyspozytorów,
 • Edycja kolumn (ukrywanie , przestawianie, sortowania),
 • Konfiguracja widoku, konfliktów, i zdarzeń, czasu powiadomień, wielkości i kroju czcionek (wysokość wierszy),
 • Pobieranie planu na wybrany dzień / okres z planowania okresowego,
 • Zamiana kierowcy / operatora dla zaplanowanych służb dla w przypadku jego choroby, urlopu, innych zdarzeń losowych oraz ewidencjonowanie tych zmian,
 • Bieżąca informacja o sprawności pojazdów/maszyn ze stacji obsługi lub serwisu technicznego,
 • Zamiana pojazdu / sprzętu dla zaplanowanych służb dla w przypadku jego niesprawności lub niedostępności oraz ewidencjonowanie tych zmian,
 • Automatyczna sygnalizacja dla użytkownika braku obsady, dla służby zaplanowanej do realizacji z definiowanym wyprzedzeniem czasowym,
 • Inteligentne podpowiedzi dla dyspozytora w przypadku koniecznych zmian – listy kierowców, operatorów, pojazdów, sprzętu i nieobstawionych służb posortowane według kryteriów optymalizacyjnych wprowadzonych podczas planowania okresowego,
 • Ewidencjonowanie bieżących nieobecności i spóźnień pracowników,
 • Możliwość podglądu danych o historii pracy obsługi i planie na kolejne dni w definiowanym zakresie czasowym,
 • Automatyczne i ręczne, zgodnie z parametrami pojazdów i maszyn przyporządkowanie ich do zaplanowanych zadań,
 • Prowadzenie ewidencji wyjazdów i zjazdów pojazdów do / z bazy wraz z ich automatyczną identyfikacją,
 • Definiowanie i wprowadzanie służb pozaplanowych, oraz możliwość prowadzenia ewidencji zadań dodatkowych wykonywanych wg wskazań zleceniodawcy,Prowadzenie ewidencji przerw w pracy pojazdów oraz przerw w pracy obsługi,
 • Prowadzenie ewidencji zamian sprzętu i zamian obsługi z dodaniem opisów określających powody zastosowania zamian,
 • Wydruk dokumentów dla ekspediowanych do pracy pojazdów maszyn i ich obsługi – wydruki karty drogowej, karty pracy i innych dokumentów wg wzorów stosowanych w przedsiębiorstwie,
 • Wydruk kart pracy : pojedynczo, wszystkich, zaznaczonych, dla obsługi po zalogowaniu,
 • Możliwość wydruku kart pracy z kodem kreskowym do ich automatycznej identyfikacji w systemie do edycji,
 • Praca w czasie rzeczywistym, automatyczne odświeżanie danych po każdej wprowadzonej zmianie,
 • Obsługa awarii w trakcie realizacji przewozu,
 • Możliwość bieżącego podglądu dodatkowych okien (konfigurowalnych):
  • pojazdów / Sprzętu (sortowanie, wyszukiwanie, edycja sprawności, pracy, podgląd planu, przestojów, edycja przestoju),
  • kierowców / Operatorów (sortowanie, wyszukiwanie, edycja pracy, dni wolnych, nieobecności, podgląd planu, danych kontaktowych, zdarzeń),
  • rezerw – kierowcy na rezerwach z wozem i bez (filtr czasu, sortowanie, edycja rezerwy,
  • okno szczegółów służby – wszystkie dane o służbie: nazwa, czasy, przydziały, ewentualne przekroczenia i przekroczenia z wykazem,
  • okno zdarzeń – dziennik dyspozytorski, rejestracja zdarzeń z możliwością edycji opisu, + okienka reakcji na zdarzenia,
 • Automatyczna rejestracja zdefiniowanych zdarzeń w trakcie pracy dyspozytora,
 • Automatyczna informacja o błędach (przekroczeniach) podczas wprowadzania zmian,Możliwość podziału służby i zmiany przydziału jej części,
 • Bieżąca rejestracja rzeczywistych czasów pracy obsługi poprzez wprowadzenie danych po powrocie prowadzącego do bazy oraz wprowadzanie i ewidencja informacji o wykonanych zadaniach,
 • Przekazywanie danych do innych programów,
 • Współpracy z zewnętrznymi systemami – NawigatorGPS, komputerów pokładowych,
 • Możliwość definiowana stanów grzewczych, wprowadzania pomiaru temperatury zewnętrznej.

Gotowość Techniczna

Moduł dostarczający dyspozytorom aktualne informacje o stanie technicznym i dostępności pojazdów i sprzętu, powiązany ze Stacją Obsługi.

Podstawowe funkcjonalności:

 • Edycja informacji o sprawności pojazdów i sprzętu na stanowisku zlokalizowanym w serwisie technicznym,
 • Zatwierdzanie sprawności pojazdów na zbiorczej liście przez odpowiedzialnego pracownika,
 • Prognoza dla dyspozytorni o liczbie sprawnych pojazdów wg grup na wybrane godziny,
 • Funkcjonalność związana z modułem dyspozycji dobowej,
 • Okno edycji sprawności pojazdów udostępniane dla warsztatu,
 • Bieżąca informacja dla dyspozytorów o dostępnych i niesprawnych pojazdach z warsztatu.
SEARCH
LANGs