Program Absencje jest narzędziem służącym do sprawnego i wygodnego zarządzania urlopami i planami urlopowymi oraz innymi nieobecnościami.

W branży przemysłowej, ze względu na specyfikę pracy i konieczność ścisłej synchronizacji absencji obsługi pojazdów i maszyn z aktualnymi, zmiennymi w czasie potrzebami firmy, zarządzanie tą dziedzina jest przesunięte z Kadr do Działu Eksploatacji.

Podstawowe funkcjonalności:

  • Ewidencja i kontrola wykorzystania limitowanych absencji (urlop, urlop na żądanie, opieka nad zdrowym dzieckiem, urlopy macierzyńskie i ojcowskie),
  • Automatyczne planowanie urlopów na kolejne lata w oparciu o plany z poprzednich lat,
  • Bilans możliwości przydzielania absencji – prognozy zapotrzebowania na pracowników w zadanych okresach czasu dla typów dni pracy wynikające z planowanej pracy,
  • Planowanie „masek urlopowych” w trybie miesięcznym, dwutygodniowym i tygodniowym,
  • Wprowadzanie informacji o absencjach na różnych stanowiskach (planista, dyspozytor, weryfikacja, kierownictwo, innych wg ustawień,
  • Obsługa wszystkich, dowolnie zdefiniowanych nieobecności pracowników,
  • Równoczesny podgląd wszystkich wprowadzonych w systemie absencji z innych działów (Kadry, planowanie, dyspozycja dobowa, weryfikacja)
SEARCH
LANGs