Home » Systemy informatyczne » DPK Railways » Zadania – DPK Railways

Zadania – DPK Railways

Tworzenie zadań przewozowych

DPK Railways pozwala na definiowanie zadań przewozowych opartych zarówno na regularnie kursujących pociągach jak i na statystykach uruchamiania pociągów w dobie czy dniach tygodnia.
Ergonomiczny interfejs umożliwia budowanie zadań w sposób optymalny dla potrzeb każdego przedsiębiorstwa.

Funkcjonalność modułu Zadania:

  • graficzna prezentacja trasy pociągu z podziałem na odcinki obsługi,
  • budowa zadania z czynności pociągowych i poza-pociągowych,
  • automatyczny dobór okresu występowania zadania na podstawie terminarza kursowania pociągów,
  • filtr wyboru kolejnej czynności na podstawie poprzedniej,
  • auto-dopasowanie czasów trwania czynności poza-pociągowych,
  • aktualizacja zadań przy zmianie rozkładu jazdy.
SEARCH
LANGs