Home » Systemy informatyczne » DPK Railways » Technologie mobilne – e-karta pracy

Technologie mobilne

Aplikacja powstała przede wszystkim z myślą o wsparciu pracy drużyn pociągowych oraz usprawnieniu ich komunikacji z dyspozytorem.

Dzięki temu nowoczesnemu rozwiązaniu można m.in. zrezygnować z wydawania papierowych kart pracy, na których pracownik musi odnotowywać swoją pracę – aplikacja sama rejestruje jego pracę i weryfikuje jej realizację. Dzięki pracy ON-LINE, aplikacja umożliwia stałą komunikację pracownik – dyspozytor oraz przekazuje dyspozytorowi istotne informacje takie jak pozycja pojazdu czy status pracy.

Rozwiązanie oparte jest o tablety z systemem Android wyposażone w GPS oraz komunikację pakietową (np: GPRS, Edge,3G).

Elektroniczna Karta Pracy

  • Komunikacja z dyspozytornią
  • Pobieranie zgody na rozpoczęcie pracy i „wydanie” karty pracy
  • Automatyczna lub manualna rejestracja danych
  • Przekazywanie danych „ON-Line” do rozliczenia

Możliwości aplikacji

Wykonanie służby
Prezentacja czynności do wykonania podczas trwania zmiany roboczej.

RCP
Prezentacja zawsze aktualnego rozkładu czasu pracy (harmonogram ze zmianami).

Dokumenty
Lista dokumentów i rozporządzeń z opcją potwierdzenia odczytania.

Wiadomości
Stała komunikacja załogi pociągu z dyspozytorem. Tworzenie szablonów wiadomości.

Lokalizacja / Status pracy
Stały monitoring GPS lokalizacji drużyny / pociągu oraz oznaczanie statusu pracy.

Raporty
Tworzenie raportów w przypadku awarii / wypadku, potwierdzone załączonym zdjęciem.

Karta pracy
Elektroniczna karta pracy z powodzeniem zastępująca papierowy odpowiednik.

Rozkład jazdy
Wyświetlany zawsze aktualny rozkład jazdy pobierany bezpośrednio np. z SKRJ.

SEARCH
LANGs