Home » Systemy informatyczne » DPK Railways » System identyfikacji pracowników – DPK Railways

Zaawansowana identyfikacja pracowników

System DPK Railways posiada zaawansowane metody identyfikacji maszynistów, konduktorów oraz innych pracowników (biurowych, zaplecza technicznego, itd..)
w oparciu o:

  • karty RFiD (magnetyczne i chipowe),
  • kody kreskowe (barcode),
  • nowoczesne technologie biometryczne tj. odczyt linii papilarnych, siatkówki oka, itd..

Tak zaawansowana identyfikacja pozwala na usprawnienie podstawowych procesów takich jak:

  • bezobsługową kontrolę trzeźwości pracownika,
  • automatyczne wydanie karty pracy (wydruk) lub przesłanie jej wersji elektronicznej do urządzenia mobilnego,
  • kontrolę dostępu do pojazdów i stref zajezdni,
  • automatyczną rejestrację czasu pracy (RCP),
  • automatyczną weryfikację kart pracy oraz bezobsługowe rozliczanie pracowników,
  • personalizacja czynności służbowych i stanowisk pracy,
  • szybka lokalizacja osób w sytuacjach awaryjnych.
SEARCH
LANGs