Home » Systemy informatyczne » DPK Railways » Rozliczenie – DPK Railways

Rozliczenie – DPK Railways

System umożliwia kompleksowe rozliczenie czasu pracy pracowników, pracy pojazdów trakcyjnych, zużycia paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych. Objęcie systemem całości procesów przewozowych pozwala na szybkie i pełne rozliczenie, a zastosowanie centralnej bazy danych umożliwia raportowanie danych w dowolnych zakresach i przekrojach.

Funkcjonalność:

  • intuicyjny interfejs weryfikacji kart pracy (m.in. MT514),
  • możliwość automatycznej weryfikacji danych z urządzeń mobilnych,
  • ilościowe i kwotowe rozliczanie czasu pracy pracowników,
  • integracja z systemami płacowymi i statystycznymi,
  • rozliczenie paliwa,
  • dedykowane narzędzie do raportowania,
  • statystyka przewozowo-eksploatacyjna.
SEARCH
LANGs