Home » Systemy informatyczne » DPK Railways » Rozkład jazdy – DPK Railways

Rozkład jazdy

LineDesigner, nowy moduł system, który zastąpił dotychczasowy moduł Zadania. LineDesigner umożliwia pełną edycję rozkładu jazdy, budowę pociągów, zadań ze wszystkimi ich składnikami. Nowy program skonstruowany został z użyciem najnowszych technologii i uwzględnieniem licznych uwag Klientów dotyczących wymagań niezbędnych przy konstrukcji rozkładów jazdy.

Najważniejsze zalety programu LineDesigner:

  • interaktywne podkłady mapowe do wyboru, w tym mapa sieci identyczna z SKRJ,
  • intuicyjna i prosta edycja pociągów, podziałów itp. na mapie i w tabelach,
  • ergonomiczna budowa zadań i ich składników,
  • interfejs wymiany danych z SKRJ,
  • moduły optymalizacji obiegów i służb.
SEARCH
LANGs