Home » Systemy informatyczne » DPK Railways » Optymalizacja DPK Railways

Optymalizacja

Narzędzia optymalizacyjne są najważniejszym elementem systemu DPK Railways.

Na każdym etapie zarządzania przewozami i konstruowania planu przewozów niezwykle istotne jest optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów i kontrola kosztów. Narzędzia optymalizacyjne oparte o zaawansowane metody matematyczne pozwalają na każdym etapie edycji osiągnąć najlepszy wynik.

Trzystopniowa optymalizacja umożliwia drastyczną obniżkę kosztów i utrzymywanie ich na najniższym możliwym poziomie.

System wyposażony jest w 3 rodzaje narzędzi optymalizacyjnych:

Optymalizacja obiegów pociągów

W pierwszym etapie, podczas optymalizacji obiegów oprogramowanie automatycznie konstruuje pociągi realizujące przewozy wg rozkładu z SKRJ z maksymalnym wykorzystaniem posiadanego taboru, przy zachowaniu edytowalnych warunków i ograniczeń.

Optymalizacja służb

W drugim etapie przy budowie służb dla załóg pociągów kolejny moduł optymalizacyjny dokonuje na bazie obiegów edycji zadań dla pracowników z maksymalnym wykorzystaniem ich czasu pracy, minimalizacją przerw
i zbędnych przejazdów przy zachowaniu edytowalnych ograniczeń i warunków prawnych.

Optymalizacja harmonogramów pracy

Trzeci etap następuje w module Optigraf podczas edycji harmonogramów długookresowych. Na tym etapie następuje przypisanie do zadań konkretnych pracowników. Przy zachowaniu wszystkich wymogów prawnych system musi obsadzić wszystkie służby przy jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych pracowników.

SEARCH
LANGs