Home » Systemy informatyczne » DPK Railways » OptiGraf – DPK Railways

OptiGraf ® – DPK Railways

Tworzenie harmonogramów pracy

Wykorzystane w module OptiGraf narzędzie matematycznej optymalizacji, pozwala na zaplanowanie najbardziej efektywnego dla pracodawcy harmonogramu pracy, uwzględniając jednocześnie wszystkie uregulowania prawne oraz zapisy umów społecznych.

Funkcjonalność:

  • planowanie pracy w dowolnych okresach rozliczeniowych,
  • optymalizacja harmonogramów wg zdefiniowanych parametrów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Prawa Pracy oraz wewnętrznych regulaminów przedsiębiorstwa,
  • edycja harmonogramów z możliwością podpowiedzi systemowych najlepszych opcji planowania,
  • kontrola „ON-Line” prawidłowości planowania pracy,
  • przydzielanie zmian rezerwowych w odniesieniu do statystyk okresów uruchamiania pociągów,
  • możliwość pracy i podglądu jednocześnie kilku projektów (harmonogram, harmonogram modyfikowany, wykonanie),
  • możliwość konstruowania schematów prac, wolnych oraz zmian i przydzielania prac wg schematów,
  • możliwość uruchomienia optymalizacji na każdym etapie tworzenia harmonogramu oraz na każdej grupie pracowników i przedziale czasowym,
  • definiowanie preferencji pracowników i pojazdów do wykonywania prac,
  • automatyczne pobieranie planowanych nieobecności z modułu Pracownicy.
SEARCH
LANGs