Home » Systemy informatyczne » DPK Railways » Dyspozytor – DPK Railways

Dyspozytor – DPK Railways

Dyspozycja dobowa pracowników i pojazdów

Rozdysponowanie pracowników i pojazdów odbywa się na podstawie harmonogramu lub bieżącej dyspozycji pracy, a także informacji o stanie taboru. Dzięki centralnej bazie danych dyspozytor posiada pełną informację o bieżącym zatrudnieniu pojazdu i pracownika.

Funkcjonalność:

  • wykonywanie dyspozycji dziennych wg harmonogramu,
  • obsada prac przewozowych pojazdami i pracownikami,
  • dysponowanie pojazdami (zlecanie przeglądów i napraw, tworzenie danych statystycznych wykorzystaniu pojazdu, bieżące śledzenie stanu użytkowego pojazdu),
  • wydawanie i przyjmowanie kart pracy, z możliwością wstępnej lub całkowitej weryfikacji karty,
  • weryfikacja „ON-Line” prawidłowego zatrudnienia pojazdu i pracownika wraz z funkcją podpowiedzi dopasowania pracownika i pojazdu do pracy,
  • narzędzie do szybkiego tworzenia zmian roboczych za pomocą szablonów użytkownika,
  • możliwość kontroli obsady wszystkich prac przewozowych w dniu,
  • możliwość wielostanowiskowej pracy z pełnym sortowaniem i filtrowaniem grup pracowniczych, zmian roboczych oraz pojazdów,
  • auto-numeracja kart pracy w bazie danych,
  • system kontroli czasu z pobieraniem informacji z serwera.
SEARCH
LANGs