Home » Systemy informatyczne » DPK Railways » Dane ogólne – DPK Railways

Dane ogólne – DPK Railways

Przygotowanie danych o pracownikach, pojazdach i rozkładzie jazdy

Dobre zarządzanie obsługą przewozów uwarunkowane jest optymalną relacją zadania przewozowego, pracownika oraz pojazdu.

W systemie DPK Railways za prawidłowe funkcjonowanie tego procesu odpowiadają moduły:

 • Pracownicy,
 • Pojazdy,
 • Zadania.

Funkcjonalność:

 • graficzny interfejs śledzenia tras pociągów oraz przypisywania odcinków obsługi dla pracowników i pojazdów w oparciu o interakcyjną mapę sieci kolejowej,
 • tworzenie czynności pociągowych z przydzielonych odcinków obsługi pociągów,
 • tworzenie czynności poza-pociągowych oraz ich szablonów,
 • nadawanie czynnościom wymagań w zakresie znajomości szlaku taboru oraz stanowiska pracownika,
 • konstrukcja zmian roboczych ze zdefiniowanych czynności,
 • definiowanie norm czasów przyjęcia i zdania pojazdów trakcyjnych na stacjach,
 • definiowanie zmian rezerwowych w oparciu o dane statystyczne z poprzednich okresów oraz szablonów zmian roboczych,
 • bieżące planowanie nieobecności oraz terminów badań okresowych i szkoleń dla pracowników,
 • definiowanie obiegów pojazdów trakcyjnych,
 • możliwość planowania nieobecności indywidualnych oraz całych zespołów pracowników z uwzględnieniem zapotrzebowania na pracę w danych okresach, a także odpowiednią rezerwą pracowników w poszczególnych zespołach pracowniczych.

Specyficzne dane wymagane do obsługi pociągu

System uwzględnia charakterystyczne wymagania dla pojazdów i pracowników zespołów drużyn trakcyjnych i konduktorskich, niezbędne do właściwej obsługi pociągów.

Funkcjonalność:

 • graficzny interfejs definicji znajomości linii kolejowych,
 • definicja czasookresów przeglądów i napraw pojazdów,
 • automatyczne odświeżanie autoryzacji i znajomości linii na podstawie zweryfikowanych kart pracy,
 • definicja i obsługa dodatkowych wymagań i uprawnień (np. ważna wiza, znajomość języka),
 • edycja i drukowanie kart znajomości linii kolejowych dla pracowników z automatycznie generowanych danych o dacie ostatniej jazdy,
 • definicja zadań w zależności od stanowiska.
SEARCH
LANGs