Home » Systemy informatyczne » DPK Railways

System informatyczny dla przewoźników kolejowych

 • Rozliczenia przewozów
 • Logistyka drużyn trakcyjnych i konduktorskich

Zintegrowany System Zarządzania pracownikami drużyn trakcyjnych i konduktorskich DPK Railways® przeznaczony jest dla przedsiębiorstw kolejowych zajmujących się przewozem zarówno osobowym (pasażerskim) jak i towarowym.

Zadaniem systemu jest realizacja pełnego procesu transportowego związanego z pracą wykonywaną w działach przewozowych oraz eksploatacyjnych przedsiębiorstw kolejowych.

System charakteryzuje się możliwością w pełni wielostanowiskowej pracy oraz scentralizowaną architekturą z zastosowaniem zdalnego dostępu przez serwer aplikacji. Obsługuje następujące obszary działalności przewozowej:

 • Ewidencja pojazdów
 • Ewidencja pracowników
 • Przydział pracy przewozowej dla poszczególnych jednostek
 • Konstrukcję zmian roboczych
 • Tworzenie harmonogramów pracy
 • Dyspozycję dzienną
 • Monitoring GPS pojazdów
 • Weryfikację i rozliczenie czasu pracy
 • Rozliczenie paliwa
 • Rozliczenie pracy przewozowej

Nowoczesne rozwiązania dla kolei

 • Centralna baza danych
  dzięki zastosowaniu centralnego serwera bazy danych, serwera optymalizacji oraz serwera terminali zapewnia obsługę całego przedsiębiorstwa w jednym miejscu
 • Bezpieczeństwo i niezawodność
  architektura systemu oparta na technologii klient-serwer powala na bezpieczną wielostanowiskową pracę z każdego miejsca wyposażonego w dostęp do Internetu. Brak aplikacji na terminalach końcowych zwiększa bezpieczeństwo danych
 • Modułowa budowa systemu
  przy dużej rozległości działania systemu, użytkownik obsługuje tylko tą część systemu, za którą jest odpowiedzialny
 • Zintegrowany system
  obsługuje pracę przewozową od chwili wytrasowania pociągu, poprzez stworzenie zadania przewozowego, zaplanowanie wykonania pracy, dyspozycji pracy, aż po rozliczenie pracy i przekazanie danych do systemu płacowego
 • Otwartość na integrację z innymi systemami informatycznymi klienta
  dzięki standardowi zgodnemu z rozwiązaniami Microsoft™ (baza SQL, interfejs zgodny MS Office) system umożliwia szeroką wymianę danych zarówno plikową jak i bezpośrednio „base to base”
 • Kompleksowe rozwiązanie pod względem merytorycznym i ergonomicznym
  dzięki długoletniej współpracy z przedsiębiorstwami kolejowymi oraz wiedzy i doświadczeniu naszej kadry, oferuje przyjazny intuicyjny interfejs użytkownika oraz optymalne i merytoryczne wspomaganie procesów decyzyjnych w oparciu o mechanizmy analityczno-prognostyczne.

DPK Railways is Windows 10 Compatible.

SEARCH
LANGs