Home » Aktualności

Firma DPK System wygrała w Bukareszcie ogłoszone przez Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov postępowanie publiczne na udostępnienie licencji i utrzymanie systemu do konstruowania rozkładu jazdy na okres 13 miesięcy. Nasza oferta została zaakceptowana pod względem formalnym i finansowym, na początku maja została podpisana Umowa Na...

Miasto Ełk wzbogaci się o nowy system ITS dostarczony przez bydgoską Firmę PIXEL. Dostarczony zostanie system sygnalizacji wzbudzanej, system informacji pasażerskiej i zarządzania ruchem, a także system zwiększający bezpieczeństwo pasażerów. DPK System w ramach tego projektu dostarczy i wdroży system CityLineDesigner do projektowania sieci komunikacyjnej i tworzenia rozkładów jazdy.

Podpisaliśmy umowę na utrzymanie i rozwój systemu DPK Railways w Kolejach Śląskich. W ramach umowy wdrożymy w KŚ aplikację mobilną na tablety RMS i moduł obiegowania pociągów.  W 2013 roku Koleje Śląskie jako nowa spółka kolejowa, zaczynająca dopiero swoją działalność w ślad za innymi przewoźnikami kolejowymi zdecydowała o zakupie naszego...

13 lutego podpisaliśmy umowę licencyjno- serwisową na kontynuację na kolejne 2 lata udostępnienia i utrzymania systemu informatycznego DPK Railways z POLREGIO sp. z o. o, największym polskim przewoźnikiem pasażerskim. DPK Railways to zintegrowany system zarządzania pracownikami drużyn trakcyjnych i konduktorskich, przeznaczony jest dla przedsiębiorstw kolejowych zajmujących się przewozem zarówno osobowym (pasażerskim)...

10 stycznia złożyliśmy ofertę na oprogramowanie Railways w SKM Warszawa. Dziś otrzymaliśmy informację, że nasza oferta jest najlepsza i zostaliśmy zaproszeni do podpisania umowy wdrożeniowej. SKM Warszawa używa naszego oprogramowania od prawie 10 lat, aktualne postępowanie dotyczyło przedłużenia licencji systemu na kolejne 3 lata oraz aktualizacji oprogramowania i rozbudowy o...

W Krynicy Zdrój został podpisany protokół odbioru systemu CityLineDesigner. Miasto Krynica planuje od 1 stycznia uruchomienie Komunikacji Miejskiej na terenie miasta. 23 października przedstawiciele DPK System odbyli spotkanie połączone z prezentacją naszego systemu CLD w MPGK w Krynicy Zdrój i już 12 listopada podpisaliśmy umowę licencyjną. Po 5 tygodniach wdrożenie...

SEARCH
LANGs